Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Sakmė Apie vilkaloką

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Vilkas lietuvių tautosakoje

ANOTACIJA: Bernas ir merga grėbia šieną. Bernas nueina į girią. Netrukus atbėga vilkas, bet merga neišsigąsta, jį prikula ir nuveja. Netrukus pareina bernas sukruvinta galva.

TURINYS:
Originalus P. Šalčiaus rankraštis Be turinio
2006 redaguota versija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | PASAKOJAMOJI TAUTOSAKA | SAKMĖS | MITOLOGINĖS SAKMĖS

TIPOLOGIJA:    KLPTK III 1.1.3.7 Herojus sukuria situaciją, kurioje išryškėja tikrieji antipodo požymiai Transformuotos būtybės Vyras su žmona / dukteria dirba lauke. Vyras sako eisiąs į mišką. Kai atbėgs vilkas, žmona / duktė tegu nemuša jo per galvą. Ši muša vilką per galvą. Iš miško grįžta vyras/ tėvas sudaužyta galva / moteris pamato tarp vyro dantų savo drabužio, kurį vilkas kandžiojo, siūlų / vyras prisipažįsta turįs virsti vilku.

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal