Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Pasaka AT 314 A* Kaip telukas išgelbėjo vaikus nuo vilko

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Vilkas lietuvių tautosakoje

ANOTACIJA: Telukas padeda vaikams pabėgti nuo atgijusio geležinio vilko. Paskui telukas liepia perkirsti jį perpus – pasidaro du šunys. Vaikai užeina galvažudžių pirkią, tėvo kardu nukerta galvažudžiams galvas.

TURINYS:
Originalus P. Mažeikos rankraštis Be turinio
2006 redaguota versija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA:

TIPOLOGIJA:    PASAKA: AT 314 A*, Jautelis gelbėtojas, [10; 16]

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal