Knygadvarios objektas
Knygadvaris


PAVADINIMAS: BsTB 12 310-727 Tikėjimas [Kada netinka atarti bulves]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka: 12 tomas

ANOTACIJA: Bulves nereikia atarti po švento Jono iki švento Petro: bus kirminų išėstos.

TURINYS:
Teksto 2004 m. redakcija Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | SAKYTINĖ TAUTOSAKA | TRUMPIEJI PASAKYMAI | Žinija | TIKĖJIMAI

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: ETNOLOGIJA | ŪKINĖ VEIKLA | ŽEMDIRBYSTĖ | DERLIAUS NUĖMIMAS, APDOROJIMAS, SANDĖLIAVIMAS

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal