Tautosakos objektas
Tautosaka


PAVADINIMAS: Daina V46 [Nejok, bernuži, pavasaružį]

PRIKLAUSO DUOMENŲ RINKINIUI: Žirgas lietuvių etninėje kultūroje

ANOTACIJA: Tegu nejoja bernelis pavasarį, o atjoja rudenį, kai bus rugiai želmenyse, rūtos garbiniuose. Leis žirgą į rugius, mergelę – į darželį. Žvengia žirgas rugių lauke, verkia mergelė rūtų darže. Duos žirgui abrakėlio, bet nėra mergelei vainikėlio.

TURINYS:
Nejok, bernuži, pavasaružį Visatekstė

VAIZDO/GARSO DUOMENYS:

SUKŪRIMO APLINKYBĖS:

OBJEKTAS SAUGOMAS:

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS | VESTUVIŲ DAINOS | PAŽINTUVIŲ DAINOS

TIPOLOGIJA:    V 46 Nejok, berneli, pavasarėlį

PASTABOS:

SUSIJĘ OBJEKTAI ARUODUOSE:

INTERNETO NUORODOS:

Spausdinti

Atgal