TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1010&back=home

TERMINAS: KOVOS PEILIS

APIBRĖŽIMAS: Rankinis duriamasis, vienašmenis arba dviašmenis ginklas. Siekia net 40 cm ilgį. Skiriasi nuo buityje vartoto peilio ilgiu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Baltų kraštuose kovos peiliai atsirando I tūkstantmečio pradžioje, ypač populiarūs X–XI a.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal kovos taktiką | artimos kovos ginklai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
DVIAŠMENIS KOVOS PEILIS
PLATUSIS KOVOS PEILIS
PRŪSŲ TIPO KOVOS PEILIS

SUSIJĘ TERMINAI:
KALAVIJAS

SINONIMIJA:
DURKLAS ŠIMĖNAS, V. Smailieji kovos peiliai-durklai baltų kraštuose I m.e. tūkstantmečio viduryje. Iš Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai. Vilnius, 1996, p. 27-71.

SKRAMASAKSAS LYBERIS, A. Sinonimų žodynas. Vilnius: 2002, p. 101 (2 pataisytas leid.).

KOVOS PEILIS-KALAVIJAS ATGAZIS. M. Tuvcinas ieroči senaja latvija 10.-13. Gadsimta. Riga, 1998.

PLAČIAGALIS KOVOS PEILIS Lietuvos TSR archeologijos atlasas. T. 4. Vilnius: Mokslas, 1978, p. 124.

SMOGIAMASIS PEILIS VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuviai IX–XII amžiais. Vilnius: Mintis, 1970, p. 219.

ATITIKMENYS:
ang. Dagger
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology = Lietuvių-anglų kalbų baltų archeologijos terminų žodynas. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: Alma litera, 1995, vol. 1, p. 186, 188.

ang. Battle knive
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology = Lietuvių-anglų kalbų baltų archeologijos terminų žodynas. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: Alma litera, 1995, vol. 1, p. 186, 188.

ang. Dirk
SIDRYS, R. A Lithuanian-English glossary of Baltic archaeology = Lietuvių-anglų kalbų baltų archeologijos terminų žodynas. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: Alma litera, 1995, vol. 1, p. 186, 188.

vok. Dolch
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 99.

rus. Кинжал
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. Мечи и сабли IX-XIII вв. Москва-Ленинград: 1966, с. 72-73.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAZAKEVIČIUS, V. Geležies amžiaus baltų ginkluotė. Vilnius: 1998, p. 21, 34, 53.


ŠIMĖNAS, V. Smailieji kovos peiliai-durklai baltų kraštuose I m.e. tūkstantmečio viduryje. Iš Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai. Vilnius: 1996, p. 27-71.

PAVYZDYS:
Plinkaigalio kapinyne aptikti kovos peiliai (žr. KAZAKEVIČIUS, V. Plinkaigalio kapinynas. Iš Lietuvos archeologija. T. 10. Vilnius: Mokslas, 1993, pav. 128).

ILIUSTRACIJA: ŠIMĖNAS, V. Smailieji kovos peiliai-durklai baltų kraštuose I m.e. tūkstantmečio viduryje. Iš Vidurio Lietuvos archeologija. Etnokultūriniai ryšiai. Vilnius: 1996, 8 pav.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-27

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal