TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1014&back=home

TERMINAS: KOVOS SPRAGILAS

APIBRĖŽIMAS: Medinė arba geležinė lazda su prie galo odiniu diržu arba metaline grandine pritvirtintu ir laisvai judančiu tam tikros formos svarmeniu (galva, buože) arba nedideliu vėzdu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kovos spragilai plačiai naudoti pietryčių Azijoje. Iš čia pateko į Europą.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal kovos taktiką | artimos kovos ginklai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI

SUSIJĘ TERMINAI:
VĖZDAS

ATITIKMENYS:
ang. Bludgeon
Longman Dictionary of Contemporary English. Edinburgh: 2003, p. 153.

vok. Schlagzeug
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 99.

rus. Кистень
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 2.Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. Москва-Ленинград: 1966, с. 58-65.

TERMINO ŠALTINIAI:
VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuviai IX-XII amžiais. Vilnius: Mintis, 1970, p. 247–248.

PAVYZDYS:
Spragilas "Smogiamoji buožė". XIV-XV a. (žr. MAŽEIKIENĖ, O. XIV-XIX a. ginklai. Vilnius: LTSR istorijos-etnografijos muziejaus leidinys, 1979, p. 17, 95 il.).

ILIUSTRACIJA: MAŽEIKIENĖ, O. XIV-XIX a. ginklai. Vilnius: LTSR istorijos-etnografijos muziejaus leidinys, 1979, p. 17, 95-97 il.).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-27

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal