TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1015&back=home

TERMINAS: SKYDAS

APIBRĖŽIMAS: Rankoje laikoma, paprastai medinė, priedanga nuo įvairių rūšių ginklų kirčių ar dūrių apsisaugoti.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Seniausi skydai datuojami bronzos amžiumi. Baltų žemėse metalinių skydų dalių aptinkama nuo II a. po Kr.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal kovos taktiką | artimos kovos ginklai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI

ATITIKMENYS:
ang. Shield
PIESARSKAS, B. Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera, 2002, p. 831.

vok. Schild
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 103.

rus. Щит
УРТАН, В. А. Древние щиты на территории Латвийской ССР. Советская археология. Москва, 1961, Но. 1, с. 216-224.

TERMINO ŠALTINIAI:
RADZVILOVAITĖ, E. Lietuvių genčių skydai II-VIII amžiais. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, ser. A. Vilnius: 1966, t. 2, p. 127-142.

KAZAKEVIČIUS, V. Geležies amžiaus baltų genčių ginkluotė. Vilnius: 1998, p. 16-19, 33-34, 54.

PAVYZDYS:
Skydas. Europa, XVII a. Metalinis ovalo formos, smailėjančiu vienu galu, su bareljefine bataline scena. (žr.MAŽEIKIENĖ, O. XIV-XIX a. ginklai. Vilnius: LTSR istorijos -etnografijos muziejus, 1979, 87 il.).

ILIUSTRACIJA: УРТАН, В. А. Древние щиты на территории Латвийской ССР. Советская археология. Москва: 1961, Но. 1, 6 pav.

PASTABOS: Geležies amžiaus archeologinėje medžiagoje Lietuvoje rasta tik metalinių skydo dalių: antskydžių (umbų), žalvarinių ir geležinių kraštų apkalų, geležinių ir žalvarinių rankenų. Kurše, Tiro pelkėje (Liepojos r., Latvija) aptiktas sveikas medinis skydas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-17

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal