TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1016&back=home

TERMINAS: VĖZDAS

APIBRĖŽIMAS: Medinė, rečiau geležinė lazda, storesniu galu, naudojama kaip smogiamasis, dažniausiai pagalbinis ginklas.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kartais buvo tvirtinamas prie spragilo lazdos vietoje svarmens. Vėzdo storgalis buvo prismaigstomas aštrių titnago skeveldrų, vėliau geležinių smaigų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI | ginklai pagal kovos taktiką | artimos kovos ginklai
ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI | GINKLUOTĖ | GINKLAI

SUSIJĘ TERMINAI:
KALAVIJAS
KOVOS SPRAGILAS

SINONIMIJA:
BUOŽĖ VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuviai IX-XII amžiais. Vilnius: Mintis, 1970, p. 247.

KUOKA LYBERIS, A. Sinonimų žodynas. Vilnius: 2002, p. 556 (2 pataisytas leid.).

ATITIKMENYS:
ang. Mace
Longman Dictionary of Contemporary English. Edinburgh: 2003, p. 987.

vok. Streitkeule
GRAUDONIS, J. Arheoloģijas terminu vārdīca. Rīga: Zinātne, 1994, p. 99.

rus. Булава
КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 2.Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. Москва-Ленинград: 1966, с. 47-57.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAZAKEVIČIUS, V. Geležies amžiaus baltų genčių ginkluotė. Vilnius: 1998, p. 56.

PAVYZDYS:
Kuoka, medinė. Lietuva, XIV a. (žr. MAŽEIKIENĖ, O. XIV-XIX a. ginklai. Vilnius: LTSR istorijos-etnografijos muziejaus leidinys, 1979, p. 16, 92 il.).

ILIUSTRACIJA: КИРПИЧНИКОВ, А. Н. Древнерусское оружие. 2.Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. Москва-Ленинград: 1966, XXVII: 6, 7 lentelė.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vytautas Kazakevičius 2004-12-27

©: Sukūrimas, Vytautas Kazakevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal