TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1366&back=home

TERMINAS: MUZIKOS INSTRUMENTAI

APIBRĖŽIMAS:

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINIAI RADINIAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
AEROFONAI
Daiktai, naudojami kaip instrumentai
IDIOFONAI
CHORDIOFONAI
MEMBRANOFONAI
sudedamosios dalys

SUSIJĘ TERMINAI:
MUZIKOS INSTRUMENTAI (FOLKLORO)

ATITIKMENYS:
angl. Musical instrument
Iš National Monument Records. MDA Object Type Thesaurus [interaktyvus]. English Heritage [žiūrėta 2006 03 25]. Prieiga per internetą: http://thesaurus.english-heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=144&thes_name=MDA%20Object%20Type%20Thesaurus.

ILIUSTRACIJA: Piemenų muzikos instrumentai

PASTABOS:

Atgal