TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1592&back=home

TERMINAS: AŠMENOS AUKŠTUMA

APIBRĖŽIMAS: Ašmenos aukštuma tęsiasi nuo Vilniaus iki Vakarų Berezinos upės Baltarusijoje. Ji priklauso Lietuvos - Baltarusijos priešpaskutinio apledėjimo akumuliuotų aukštumų sričiai (Baltarusijos aukštumoms), susidariusiai per priešpaskutinį apledėjimą ir gerokai pakeistai tarpledynmetyje ir paskutiniuoju ledynmečiu, kuomet jis neteko daubų ir ežerų, bei buvo išvagotas slėnių ir raguvų.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šiaurėje ir vakaruose Ašmenos aukštuma ribojasi su Rytų Lietuvos žemumomis, pietvakariuose su Lydos (Eišiškių) plynaukšte. Aukštumos dalis tarp Vilniaus ir Lietuvos - Baltarusijos sienos vadinama Medininkų aukštuma (kalvynu), kuri Vilnios ir Merkio aukštupių atskirta nuo Buivydžių (šiaurėje) ir Poškonių kalvyno (pietuose). Medininkų kalvyne yra aukščiausia Lietuvos paviršiaus vieta - Juozapinės kalnas (293,6 m.).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI

ŽEMESNI LYGMENYS:
LYDOS PLYNAUKŠTĖ

SINONIMIJA:
AŠMENOS-LYDOS AUKŠTUMOS BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius: 1960, t. III, p. 45.

MEDININKŲ AUKŠTUMA Lietuvos geografija (sudaryt. Vaitiekūnas, S., Valančienė, E.). Vadovėlis 9 klasei. Vilnius: Alma littera, 1998, p.35-36.

ATITIKMENYS:
ang. Ašmena Upland
Ašmena Upland. GIEDRAITIENĖ, J. Gruntinio vandens lygio režimas [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 13 d.]. Prieiga per internetą: .

rus. Ошмянская возвышенность
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 494, 496.

vok. Höhenrücken von Aschmiana
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 494, 496.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1966, t. I, p. 104.

BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 421.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal