TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1602&back=home&back=home&back=home

TERMINAS: DYSNOS ŽEMUMA

APIBRĖŽIMAS: Tai lyguma Lietuvos rytiniame pakraštyje ir Baltarusijoje, Dysnos baseine, apie 20 km į vakarus nuo Ignalinos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Tai ledyno suformuota dubuma, iš pietų atitverta senesnių, iš šiaurės - jaunesnių moreninių ruožų. Dubuma buvo užtvindyta prieledyninio ežero ir pripildyta juostuotųjų molių. Dirvožemiai derlingi. Lietuvos teritorijoje yra tik vakarinis Dysnos lygumos iškyšulys, maždaug 20 km ilgio vakarų-rytų ir 15 km pločio šiaurės-pietų kryptimi.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI
ARCHEOLOGIJA | GAMTINIAI REGIONAI

SINONIMIJA:
DYSNOS LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 32, 371.

DYSNOS PLOKŠČIOJI MOLINGOJI LYGUMA BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 43.

ATITIKMENYS:
ang. Dysna Plain
GIEDRAITIENĖ, J. Gruntinio vandens lygio režimas [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 13 d.]. Prieiga per internetą: .

vok. Flachebene des Disnastromes
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 495.

vok. Flachebene des Disnaflußes
BASALYKAS, A. Lietuvos TSR teritorijos kompleksinio fizinio-geografinio rajonavimo klausimu. Iš Geografinis metraštis. Vilnius, 1960, t. III, p. 65.

rus. Диснаская равнина
AS, A. Lietuvos TSR fizinė geografija. Fiziniai geografiniai rajonai. Vilnius: Mintis, 1965, t. 2, p. 493.

TERMINO ŠALTINIAI:
KAVOLIŪTĖ, F. Naujieji Lietuvos orografinių vienetų pavadinimai. Iš Geografijos metraštis, Vilnius, 2000, nr. 33, p. 476-479.

ILIUSTRACIJA: Geografijos žemėlapiai IX kl. Vilnius: kartografinė firma Briedis, 1995 (M 1:1 100 000).

PASTABOS: A.Basalykas (1965, 1981) Dysnos žemumą (lygumą) buvo išskyręs ne kaip savarankišką vienetą, bet kaip sudėtinę paskutiniojo apledėjimo pakraštinių moreninių aukštumų srities dalį, nors anksčiau (1960) pabrėžta, jog rajonas priklauso atskirai fizinei-geografinei sričiai, kuri apima šiaurinę Baltarusiją (Polocko žemumą).

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal