TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1619&back=home&back=home

TERMINAS: AKMENS AMŽIUS

APIBRĖŽIMAS: Seniausias žmonijos istorijos laikotarpis, prasidėjęs prieš 2 milijonus metų ir trukęs iki pirmųjų metalų pasirodymo.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuvoje akmens amžius apima 11-3 t-mečio pr. Kr. laikotarpį. Jis skirstomas į tris periodus: vėlyvąjį paleolitą (11-9 t-metis pr. Kr), mezolitą (8-6 t-metis pr. Kr. vid.), neolitą (6 t-mečio vid. - 3 t-metis pr. Kr.).

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai

ŽEMESNI LYGMENYS:
MEZOLITAS
NEOLITAS
PALEOLITAS

SINONIMIJA:
AKMENS GADYNĖ TARASENKA, P. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas: 1928, p. 53.

ATITIKMENYS:
angl. Stone Age

Leidinio aprašas

rus. Каменный век
Монгайт А. Л., 1973 Археология Западной Европы. Каменный век. Москва: 1973.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas

PAVYZDYS:
Kabelių 2-oji gyvenvietė (Varėnos r.).

ILIUSTRACIJA: ŠATAVIČIUS, E. Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite ( Daktaro disertacijos santrauka). Vilnius: 2001; OSTRAUSKAS, T. Lietuvos mezolito gyvenviečių periodizacija (Daktaro disertacijos santrauka). Vilnius: 1998; ANTANAITIS-JACOBS, I. GIRININKAS, A. Periodization and Chronology of the Neolithic in Lithuania. Iš Archaeologia Baltica. Vilnius: 2002, t. 5, p. 9-39.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Algirdas Girininkas 2004-06-10

©: Sukūrimas, Algirdas Girininkas Lietuvos istorijos institutas

Atgal