TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1653&back=home&back=home

TERMINAS: HAMBURGO KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Tai archeologinė vėlyvojo paleolito kultūra, išskirta G. Schwantes 1933 metais ir kilusi nuo toponimo - Hamburgo miesto pavadinimo.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kultūra apima šiaurės rytų Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus, šiaurės ir vidurio Vokietiją, Lenkiją ir Lietuvą. Hamburgo kultūra išskiriama pagal antgalius su peteliais ir Havelte tipo-įkotinius antgalius, Zinken tipo rėžiklius bei iš taisyklingų skelčių pagamintus gremžtukus. Stovyklavietės datuojamos apie 12500-11500 m. nuo mūsų dienų. Lietuvoje šios kultūros dirbinių aptikta Maksimonių 1-oje, Margių "Salos", Kašėtų, Varėnės 2-oje (Varėnos r.) stovyklaviečių kompleksuose.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | AKMENS AMŽIUS | PALEOLITAS | archeologinės kultūros | MADLENO KULTŪRŲ GRUPĖ
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | AKMENS AMŽIUS | PALEOLITAS | archeologinės kultūros | MADLENO KULTŪRŲ GRUPĖ

SUSIJĘ TERMINAI:
ARENSBURGO KULTŪRA
BROMĖS (LIUNGBIU) KULTŪRA
FEDERMESERIO KULTŪRA

ATITIKMENYS:
ang. Hamburgian Culture
ŠATAVIČIUS, E. Hamburgo kultūros radiniai Lietuvoje. Iš Lietuvos archeologija. Vilnius: 2002, t. 23, p. 163-186. GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica.Riga: 1994.

rus. Гамбургская культура
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica.Riga: 1994.

vok. Hamburger Kultur
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica. Riga: 1994.

TERMINO ŠALTINIAI:
ŠATAVIČIUS, E. Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite (Daktaro disertacijos santrauka). Vilnius: 2001.

PAVYZDYS:
Maksimonių 1-oji, Margių "Salos", Kašėtų, Varėnės 2-oji (Varėnos r.) stovyklavietės.

ILIUSTRACIJA: ŠATAVIČIUS, E. Hamburgo kultūros radiniai Lietuvoje. Iš Lietuvos archeologija. Vilnius: 2002, t. 23, p. 163-186.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Algirdas Girininkas 2004-07-11 algisg@email.lt
8 5 2440643

©: Sukūrimas, Algirdas Girininkas Lietuvos istorijos institutas

Atgal