TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1655&back=home

TERMINAS: SVIDRŲ KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Vidurio Europos Madleno epochos kultūra, paplitusi Lietuvos, Lenkijos teritorijose bei Nemuno, Pripetės upių baseinuose. Susiformavo vietoje iš Vėlyvosios Bromės ir Arensburgo kultūrų ir egzistavo 10500-9800 m. nuo mūsų dienų.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šiai kultūrai būdinga skeltinė titnago technika, panaudojant dvigalius skaldytinius, iš kurių, nuskėlus skeltes, buvo gaminami su labiau ar mažiau išryškintomis įkotėmis antgaliai, viduriniai ir kampiniai rėžtukai, pailgi gremžtukai. Lietuvoje žinoma virš 130 Svidrų kultūros stovyklaviečių.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | AKMENS AMŽIUS | PALEOLITAS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | AKMENS AMŽIUS | PALEOLITAS

ŽEMESNI LYGMENYS:
ANKSTYVOJI SVIDRŲ KULTŪRA
VĖLYVOJI SVIDRŲ KULTŪRA

SINONIMIJA:
MAZOVŠĖS CIKLAS Schild R. Prahistoria ziem Polski, Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, t.1, s.289-305.

CHVALIGOBOVICŲ INDUSTRIJA Krukowski S. Paleolit: prahistoria ziem polskich. Iš Encyklopedia Polska. IV, Krakow: 1939, s.1-117.

ATITIKMENYS:
ang. Swiderian Culture
ŠATAVIČIUS, E. Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite (Daktaro disertacijos santrauka). Vilnius: 2001.

rus. Свидерская культура
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica. Riga: 1994.

vok. Swidry Kultur
GRAUDONIS, J. Archeologijas terminu vardnica. Riga: 1994.

TERMINO ŠALTINIAI:
ŠATAVIČIUS, E. Vėlyvojo paleolito kultūros ir jų likimas ankstyvajame mezolite (Daktaro disertacijos santrauka). Vilnius: 2001.

RIMANTIENĖ, R. Akmens amžius Lietuvoje. Vilnius: 1996.

PAVYZDYS:
Ežerynų 1-ma stovyklavietė (Alytaus r.).

ILIUSTRACIJA: RIMANTIENĖ, R. Akmens amžius Lietuvoje. Vilnius: 1996., p. 27-30.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Algirdas Girininkas 2004-09-17 algisg@email.lt
8 5 2440643

©: Sukūrimas, Algirdas Girininkas Lietuvos istorijos institutas

Atgal