TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1671&back=home

TERMINAS: ANKSTYVASIS GELEŽIES AMŽIUS

APIBRĖŽIMAS: Geležies amžiaus etapas, kuomet pradėti vartoti geležiniai papuošalai ir įrankiai, bet pati gamyba dar neišvystyta.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje datuojamas laikotarpiu nuo 500 m. pr. Kr. iki pirmųjų amžių po Kr. Laikotarpis archeologams geriausiai pažįstamas pagal dvi archeologines kultūras: Brūkšniuotos keramikos kultūrą Rytų Lietuvoje ir Vakarų baltų pilkapių kultūrą Vakarų Lietuvoje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS

ŽEMESNI LYGMENYS:
archeologinės kultūros

SINONIMIJA:
PRIEŠKRISTINIS GELEŽIES AMŽIUS PUZINAS, J. Rinktiniai raštai. Chicago: Lituanistikos instituto leidykla, 1983, p. 69;
TAUTAVIČIUS, A. Geležies amžius istorinėse baltų žemėse. Iš Baltų archeologija. Vilnius: Lietuvos kultūros paveldo centras, 1994, nr. 3, p. 2.

ANKSTYVŲJŲ METALŲ LAIKOTARPIS
Leidinio aprašas, P. 3

ATITIKMENYS:
angl. Early Iron Age
Prehistoric Lithuania. Archaeology exposition guide. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, p. 58.

vok. Früheisenzeit

Leidinio aprašas, P. 260

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas

ILIUSTRACIJA:

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2004-06-18

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal