TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1677&back=home

TERMINAS: BOGAČEVO KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Geležies amžiaus archeologinė kultūra, gyvavusi maždaug I-IV a. po Kr. Mozūrų ir Suvalkų ežerynuose.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Kultūra susiformavo Vakarų baltų pilkapių kultūros srityje, veikiant vietinėms bei latenizuotoms Pševorsko, vėliau Vielbarko kultūroms. Taip pavadinta pagal kapinyną tarp Bogačevo ir Kulos kaimų, Varmijos-Mozūrų vaivadijoje. Pagrindinė kultūros teritorija apėmė Mozūrų ežeryną, rytuose siekė Augustavo apylinkes, Goldapę. Kultūros centru buvęs Salento apyežerio mikroregionas. Bogačevo kultūrai būdingi plokštiniai kapinynai su degintiniais kapais. Dominuoja palaidojimai urnose, rečiau duobutėse. Kapuose dažniausiai randama papuošalų ir aprangos elementų; ginklai ir darbo įrankiai sutinkami rečiau. Gyvenvietės įtvirtintos ir neįtvirtintos, taip pat žinomos gyvenvietės virš vandens su stulpinės konstrukcijos stačiakampio formos pastatais. Gintaro žaliavos ištekliai Mozūrų ežeryne leido Bogačevo kultūros gyventojams konkuruoti su Sembos pusiasalio kultūromis ir palaikyti iIntensyvius kontaktus su Romos imperija. Vėlyvajame Romos imperijos laikotarpyje Suvalkų paežeryje Bogačevo kultūra transformavosi į Sūduvių kultūrą, o Mozūruose tautų kraustymosi laikotarpiu susiformavo Olštino kultūra. Manoma, jog Bogačevo kultūros kūrėjai buvo Klaudijaus Ptolemėjo minimi Galindai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA
RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA

SINONIMIJA:
BOGAČIOVO KULTŪRA

ATITIKMENYS:
ang. Bogaczewo culture
NOWAKOWSKI, W. Osiedla kultury bogaczewskiej - próba podsumowania stanu badań. Iš Wiadomości archeologiczne, Warszawa, 1990, nr.LI, p.46.

vok. Bogaczewo kultur
NOWAKOWSKI, W. Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit aus Masuren. Bestandkataloge des Museums fur Vör- und Frühgeschichte, 6, Berlin, 1998, p.14, abb.2.

rus. Богачевская культура

TERMINO ŠALTINIAI:
NOWAKOWSKI, W. Osiedla kultury bogaczewskiej - próba podsumowania stanu badań. Iš Wiadomości archeologiczne, Warszawa, 1990, nr.LI, p. 31-45.

PAVYZDYS:
Bogačiovo-Kulos kapinynas (Lenkija).

ILIUSTRACIJA: NOWAKOWSKI, W. Osiedla kultury bogaczewskiej - próba podsumowania stanu badań. Iš Wiadomości archeologiczne, Warszawa: 1990, nr.LI, ryc.1.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-01-18 andra@centras.lt

©: Sudarymas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal