TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1680&back=home&back=home&back=home

TERMINAS: RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: Tai lietuvių gentims priskiriama geležies amžiaus archeologinė kultūra.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
III-IV a. po Kr. susiformavo Brūkšniuotos keramikos kultūros teritorijoje Rytų Lietuvoje ir Baltarusijos šiaurės vakaruose (iki Svyrių ir Naručio ežerų). Kultūros atsiradimui nemažai įtakos turėję pietrytiniai kaimynai (sūduviai), iš kur anksčiausiai paplito brūkšniuotą keramiką pakeitusi grublėta keramika bei mirusiųjų kremacijos paprotys. Pagrindinis kultūros bruožas - mirusiųjų (pradžioje nedegintų, vėliau - sudegintų) laidojimas iš žemės supiltuose pilkapiuose, apjuostuose akmenų vainikais, vėliau duobėmis ar ištisiniais grioviais. Pilkapynuose randama po kelis šimtų sampilų ir daugiau, sampiluose - po kelis ar keliolika kapų. Įkapės dažniausiai negausios, nors rasta ir labai turtingų kapų. Gyventa atvirose gyvenvietėse, kurių tyrinėta labai nedaug. Storas kultūrinis sluoksnis aptinkamas piliakalnių papėdėse, tačiau pačių piliakalnių aikštelėse iki pat II t. pradžios žmonių veiklos pėdsakai labai neryškūs. Maždaug XII a. pilkapių pylimo tradicija išnyko, o kartu su ja - ir Rytų Lietuvos pilkapių kultūra.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | SENASIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
LIETUVIAI

SINONIMIJA:
RYTŲ LIETUVOS PILKAPIAI MICHELBERTAS, M. Senasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 68.

LIETUVIŲ PILKAPIAI TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius: Pilių tyrimo centras, 1996, p.46.

ATITIKMENYS:
ang. East Lithuanian Barrow culture
SIDRYS, R. A Lithuanian-English Glossary of Baltic archaeology. Iš Archaeologia Baltica, 1995, vol. 1, p. 187.

vok. Kulturgebiet der Hügelgräber Ostlitauens
TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje (V-IX a.). Vilnius: Lietuvos pilys, 1996, p. 327.

rus. Kультура восточнолитовских курганов
Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas, 1987, p.243.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių etnogenezė. Vilnius: Mokslas, 1987, p.137.

PAVYZDYS:
Jakšiškio pilkapynas.

ILIUSTRACIJA: KURILA, L. Rytų Lietuvos pilkapių kultūros nykimo klausimu. Iš Istorija. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003, p.25, 1 il.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Andra Strimaitienė 2005-10-18 andra@centras.lt

©: Sukūrimas, Andra Strimaitienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal