TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1698&back=home

TERMINAS: VAKARŲ LIETUVOS KAPINYNŲ KULTŪRA

APIBRĖŽIMAS: I-VI a., išnykus papročiui mirusiuosius laidoti pilkapiuose, Lietuvos pajūryje (šiaurėje siekia Šventąją, rytuose Salantų apylinkes ir Jūros upę, pietuose Minijos žiotis) paplinta plokštiniai kapinynai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Mirusiųjų kapai apjuosti akmenų vainikais, gretimų kapų vainikai jungiasi. Mirusieji nedeginti, guldyti ant nugaros, krūtinės srityje sudėtomis rankomis. Į kapus dedamos gausios įkapės, išskirtinis bruožas - miniatiūriniai puodeliai prie mirusiųjų galvos, dalgeliai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VIDURINIS GELEŽIES AMŽIUS | archeologinės kultūros
ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai | GELEŽIES AMŽIUS | VIDURINIS GELEŽIES AMŽIUS

SUSIJĘ TERMINAI:
VIDURINIS GELEŽIES AMŽIUS

SINONIMIJA:
VAKARŲ LIETUVOS KAPINYNŲ SU AKMENŲ VAINIKAIS SRITIS MICHELBERTAS, M. Senasis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: 1986, p.238.

VAKARŲ LIETUVOS PLOKŠTINIŲ KAPINYNŲ KULTŪRA OVAIŠA, E. Senasis geležies amžius: paminklai ir kultūros. Iš Istorija XXXVI. Vilnius: 1997, p.62.

KAPŲ SU AKMENŲ VAINIKAIS SRITIS TAUTAVIČIUS, A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje. Vilnius: 1996, p.74.

ATITIKMENYS:
ang. West Lithuanian Burial ground culture


vok. Westlitauische Grabkultur


rus. Култура грунтовых могильников запaдной части Литвы

TERMINO ŠALTINIAI:
KULIKAUSKAS, P., KULIKAUSKIENĖ, R., TAUTAVIČIUS, A. Lietuvos archeologijos bruožai. Vilnius: 1961, p. 379.

PAVYZDYS:
Tūbausiai, Rūdaičiai, Kurmaičiai.

ILIUSTRACIJA: Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajūrio kapinynai I-VII a. kapinynai. Vilnius: 1968.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Ilona Vaškevičiūtė 2005-03-30 vaskeviciute@istorija.lt

©: Sukūrimas, Ilona Vaškevičiūtė Lietuvos istorijos institutas

Atgal