TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1735&back=home&back=home

TERMINAS: VIDURAMŽIAI

APIBRĖŽIMAS: Europos istorijos periodas tarp klasikinės Antikos ir Naujųjų laikų.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Lietuva dėl įvairių išorės bei vidaus politinių priežasčių vėlai pateko į Vakarų Europos civilizacijos erdvę, dauguma europinių procesų Lietuvą pasiekė pavėlavę. Todėl vėlesnis yra ir istorinis periodizavimas. Lietuvoje viduramžių pradžia santykinai galėtume laikyti 1235 m., kuomet pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose yra paminima Mindaugo Lietuva. Su Mindaugo vardu galime sieti daugumos svarbiausių viduramžių Lietuvos politinės, kultūros bei ūkio istorijos procesų pradžią (krikštas, karūnavimas, mūrinės statybos pradžia, gotikos meno pradžia, pirmieji Lietuvos rašto paminklai (Mindaugo laiškai), miestų atsiradimas, kovų su Kryžiuočių ordinu pradžia, gausūs Lietuvos ir lietuvių paminėjimai kitų šalių rašytiniuose šaltiniuose). Viduramžių pabaiga Lietuvoje santykinai galėtume laikyti 1569 m. Svarbiausi 1569 m. laikotarpio įvykiai: Valakų reforma, Vilniaus kolegijos ir universiteto įsteigimas, Liublino unija, lietuviškų knygų leidybos pradžia, pirmoji lietuvių kalbos gramatika, Biblijos vertimas į lietuvių kalbą, pirmieji Lietuvos istorijos veikalai, pirmosios barokinės bažnyčios statyba Nesvyžiuje, Bresto bažnytinė unija, Lietuvos statutai, Gediminaičių dinastijos pabaiga ir karalių rinkimų praktikos pradžia. Lietuviškieji viduramžiai turėjo kelias specifines ypatybes: vakarietiškos ir bizantinės tradicijų susiliejimas, sukuriant naujas kultūrines formas, viduramžių neužbaigtumas, labai vėlyvas jiems būdingų reiškinių pasirodymas.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | Periodai ir kultūriniai regionai

ŽEMESNI LYGMENYS:
ANKSTYVIEJI VIDURAMŽIAI
VĖLYVIEJI VIDURAMŽIAI

ATITIKMENYS:
angl. Middle Ages

Leidinio aprašas

angl. Mediaeval

Leidinio aprašas

TERMINO ŠALTINIAI:
KUNCEVIČIUS, A. Dar kartą dėl sąvokų ir terminijos - „Kas yra Lietuvos viduramžių archeologija?“. Iš Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. Vilnius: 2002, t. 52.

PETRAUSKAS, R. Viduramžiai. Iš Lietuvos didžiosios kunigaikštijos kultūra. Vilnius: 2001, p.753-763.

ZABIELA, G. Viduramžių archeologija Lietuvoje. Iš Lituanistica. Vilnius: 2001, Nr. 3, p. 20-29.

Leidinio aprašas

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Rimvydas Laužikas 2004-10-15

©: Sukūrimas, Rimvydas Laužikas Lietuvos istorijos institutas

Atgal