TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1793&back=home

TERMINAS: VISUOMENĖS GRUPĖS

APIBRĖŽIMAS: Visuomenės susiskirstymas pagal santykį su valstybės valdymo aparatu ir valdžia, dominuojančia regionine, etnine, konfesine ir kitokia žmonių dauguma ar mažuma, tai – socialinės grupes.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Visuomenės susiskirstymas pagal santykį su valstybės valdymo aparatu ir valdžia, dominuojančia regionine, etnine, konfesine ir kitokia žmonių dauguma ar mažuma, tai – socialinės grupes.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ
ETNOLOGIJA | BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
ELITAS
ETNINĖS GRUPĖS
LIAUDIS
REGIONINĖS GRUPĖS
MARGINALINĖS GRUPĖS
KITOS GRUPĖS

SINONIMIJA:
SUSIJUSIOS SU VISUOMENINIU GYVENIMU, VISUOMENINĖS DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS. Vilnius: Mintis, 1972, p. 726.

ATITIKMENYS:
ang. Social groups
BAUMAN, Z. Culture as Praxis. London: Sage, 1999, p. 87.


rus. Sotsial’nye gruppy
LYBERIS, A. Lietuvių – rusų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1988, p. 710, 208.

vok. Sozialle Gruppen
Danguolės Svidinskaitės vertimas

TERMINO ŠALTINIAI:
SAVONIAKAITĖ, V. Lietuvybės simbolių perteikimai, Lituanistica, 2002, Nr. 2(50). Vilnius: Academia, p. 39–48.

BAUMAN, Z. Culture as Praxis. London: Sage, 1999, p. 87.

PASTABOS: Zygmunto Baumano teigimu, „socialinė“ visuomenės prigimtis glūdi aukščiau visko, kas išsirutulioja tinkluose, abipusėje tarpusavio priklausomybėje, ji nepertraukiama žmonių bendravimo. Socialiniai ryšiai patys savaime yra visuomeninės struktūros sąveikos kieta šerdis“.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-05 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal