TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1830&back=home

TERMINAS: LIAUDIES MENAS

APIBRĖŽIMAS: Savitas pasaulio įvaldymo, pažinimo ir suvokimo fenomenas: pagrindiniai teiginiai ir vaizdiniai apie meną ar nemeną, apie liaudies meno estetikos ir simbolizmo dermę, apie komunikaciją, kūrybą bei interpretaciją.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Savitas pasaulio įvaldymo, pažinimo ir suvokimo fenomenas: pagrindiniai teiginiai ir vaizdiniai apie meną ar nemeną, apie liaudies meno estetikos ir simbolizmo dermę, apie komunikaciją, kūrybą bei interpretaciją.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA
ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS

ŽEMESNI LYGMENYS:
LIAUDIES MENO KŪRINIAI
LIAUDIES MENO SAMPRATOS
MENAS IR KOMUNIKACIJA
STILIAI IR INTERPRETACIJA

SUSIJĘ TERMINAI:
FOLKLORISTIKA

ATITIKMENYS:
ang. Art
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.

rus. Iskusstvo
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 10.

vok. die Kunst
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 10.

TERMINO ŠALTINIAI:
SAVONIAKAITĖ, V. Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas ir UNESCO katedra Informatika humanitarams Matematikos ir informatikos institute, 2002.

XX a. LIETUVIŲ DAILĖS ISTORIJA. Vilnius: Vaga, 1982, p. 12.

PASTABOS: Šalia istoriniais stiliais besiplėtojančių pasaulietinės ir religinės dailės, kaip atskira meno sfera plačiai gyvavo lietuvių tautodailė. Trobesių ir kaimo bažnytėlių architektūra, kryždirbystė, skulptūra, raižiniai ir tapyba, audiniai ir buitinių reikmenų puošyba vystėsi pagal tradicinius ir savaimingus, nuo amžių stabilius liaudies kūrybos dėsnius, tenkino plačiųjų liaudies sluoksnių estetinius poreikius.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-04 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal