TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1832&back=home

TERMINAS: LIAUDIES MENO SAMPRATOS

APIBRĖŽIMAS: šiuo terminu vadiname visą liaudies daiktingąją būtį, visa tai, kur tik pasireiškia meno elementai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
šiuo terminu mes vadiname visą liaudies daiktingąją būtį, viską, kur pasireiškia meno elementai. Ta būtis sudaro tą realinį metmenį, kuriame atsispindi visas stilistinis ir techninis liaudies meno įvairumas, kur kūrėjas – tobulas vienetas, o jo sekėjai – visos grupės gabumų maistas, kitaip sakant, kūrybinis genezis, – kur kūrėjas nuo vadinamojo didžiojo meno kūrėjo skiriasi techninių priemonių paprastumu ir artimesniu savo kūrybos ir gyvenimo aplinkos ryšiu. Tą liaudies daiktingosios būties sritį, kur menas ir techninis sugebėjimas sudaro nedalomą visumą, nagrinėja teoretikas, o tą jos sritį, kur pasireiškia tik būties faktas, – etnografas.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | LIAUDIES MENAS

ŽEMESNI LYGMENYS:
KŪRYBOS IŠTAKOS IR ŠALTINIAI
NACIONALINIAI, TAUTINIAI SIMBOLIAI
INDIVIDAI IR TRADICIJOS
POŽIŪRIAI Į MENO ISTORIJĄ, KITIMĄ IR TRADICIJĄ
MENININKAS AR AMATININKAS
MENO KŪRINYS AR PAPRASTAS DAIKTAS

ATITIKMENYS:
ang. Folk art
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.

ang. Primitive art
LAYTON, R. The Anthropology of Art. Cambridge: University Press, 1991.

vok. Volkskunst
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 9–10.

vok. Bauernkunst
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 9–10.

rus. Naronoje iskusstvo
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 9–10.

lenk. Sztuka ludowa
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 9–10.

pranc. I’art populaire
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 9–10.

TERMINO ŠALTINIAI:
GALAUNĖ, P. Lietuvių liaudies menas. Kaunas: L. U. Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1930, p. 11.

PASTABOS: Menas yra sunkiai apibrėžiamas fenomenas, nes nėra aiškios ribos tarp meno ir nemeno. Arba ji dažnai pakreipiama, atsižvelgiant į madą ar ideologiją. Viena vertus, menas yra estetika, kita vertus, menas – gerai parinktų įvaizdžių, vaizdinių, vaizdų komunikacija. Primityvus menas (viena iš sampratų) – mažų, uždarų, kartais apibūdinamų kaip „primityviai” gyvenančių bendruomenių menas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vida Savoniakaitė 2006-01-04 savoniakaite@istorija.lt

©: Sukūrimas, Vida Savoniakaitė Lietuvos istorijos institutas

Atgal