TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=2669&back=home

TERMINAS: Kanceliarija

APIBRĖŽIMAS: Institucija, tvarkanti rašytinius dokumentus.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Iki XIV a. II pusės, kol dar nebuvo plačiai naudojamas rašytinis dokumentas, kurti kanceliarijų nebuvo poreikio. Reikalingą dokumentą surašydavo tam reikalui pakviesti vienuoliai, mokantys rašto bei užsienio kalbų. Žinoma, jog raštininkus vienuolius turėjo Mindaugas, Gediminas, Algirdas. Pirmąją gerai organizuotą kanceliariją LDK įkūrė Vytautas (1392-1430). Iki XV a. vidurio kiekvienas valdovas formuodavo savo kanceliariją, todėl po Vytauto mirties jo įkurta kanceliarija sunyko. Švitrigaila, Žygimantas Kęstutaitis turėjo savas kanceliarijas, tačiau jos neprilygo Vytauto. Kazimiero Jogailaičio valdymo metais susiformavus kanclerio pareigybei (1441) ir šiam pareigūnui ėmus rūpintis kanceliarijos darbu, jos veiklos jau taip neįtakojo valdovų kaita. Susidarė sąlygos susiformuoti pastoviai veikiančiai valstybės kanceliarijai bei joje kaupti valstybės archyvą. 1566 m. įkūrus pakanclerio pareigybę, išsiskyrė didžioji, vadovaujama kanclerio, ir mažoji, vadovaujama pakanclerio, kanceliarijos. Jų funkcijos buvo visiškai vienodos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ISTORIJA | VALSTYBĖ
ISTORIJA | VALSTYBĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
Kancleris
Lietuvos Metrika

SINONIMIJA:
Raštinė Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 1954.

ATITIKMENYS:
ang. chancellery
Piesarskas B. Dvitomis anglų-lietuvių kabų žodynas, Vilnius, 2004, t. 1.

lenk. kancelaria
Vaitkeviūtė V., Lenkų-lietuvių kalbų žodynas, Vilnius, 2001.

vok. Kanzlei
Mačienė V., Vokiečių-lietuvių, lietuvių-vokiečių kalbų žodynas, Vilnius, 2002.

TERMINO ŠALTINIAI:
Rachuba A., Kancelarie pieczętarzy WKSL w latach 1569-1764, Lietuvos Metrika, 1991-1996 metų tyrinėjimai, Vilnius, 1998, p. 256-271. Kosman M., Kancelaria wielkiego księcia Witolda, Studia žrodloznawcze, 1969, t, 14, s. 91-121. K. Avižonis, Rinktiniai raštai, t. 4, Vilnius, 1994, p. 90.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gitana Zujienė 2005-12-08

©: Adaptavimas, Gitana Zujienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal