TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=2697&back=home

TERMINAS: KARALIUS

APIBRĖŽIMAS: Asmuo, valdantis karalystę.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šis titulas kilęs iš frankų valdovo Karolio Didžiojo vardo. Lietuviai jį perėmė iš rytų slavų. Karaliaus valdžia galėjo būti paveldima (Prancūzija, Anglija) arba karalius būdavo išrenkamas (Lenkija). Valdžią jis perimdavo karūnacijos metu. Leidimą valstybę pakelti į karalystės rangą, t.y. karūnuoti pirmąjį valstybės karalių, duodavo popiežius arba imperatorius. Karaliaus insignijomis buvo karūna, skeptras, kalavijas, valdžios obuolys. Pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius buvo Mindaugas, karūnuotas 1253 m. Jis buvo išsirūpinęs teisę karūnuoti savo įpėdinį, tačiau jis kartu su Mindaugu 1263 m. buvo nužudytas. Karaliumi titulavosi Lietuvos kunigikštis Gediminas (1323), tačiau jis niekada nebuvo karūnuotas. 1529 m. Lietuvos Ponų tarybos nariai siūlė Žygimantui Senajam karūnuoti Lietuvos karaliumi savo sūnų Žygimantą Augustą, tačiau pasiūlymas nebuvo įgyvendintas. Po Liublino unijos (1569) lietuviai kartu su lenkais rinkdavo bendrą Lenkijos karalių ir Lietuvos didįjį kunigaikštį, kuris būdavo karūnuojamas Krokuvoje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ISTORIJA | VALSTYBĖ | VALDOVO INSTITUCIJA

ŽEMESNI LYGMENYS:
Karūnacija

SUSIJĘ TERMINAI:
AUKŠČIAUSIASIS KUNIGAIKŠTIS

SINONIMIJA:
MONARCHAS Dabartinis lietuvių kalbos žodynas, vyr. Red., S. Keinys, Vilnius, 2000.

ATITIKMENYS:
angl. King
Didysis anglų-lietuvių kalbų žodynas, sud. B. Piekarskas, Vilnius, 1998, p. 499.

vok. König
Vokiečių-lietuvių kalbų žodynas, sud. J. Križinauskas, S. Smagurauskas, Vilnius, 2003, p. 593.

pranc. Roi
Lietuvių-prancūzų kalbų žodynas, sud. I. Karsavina, S. Kairiūkštytė, Vilnius, 1992, p. 236.

lenk. Król
Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas, sud. V. Vaitkevičiūtė, Marijampolė, 2003, p. 330.

rus. Король
Lietuvių-rusų kalbų žodynas, sud. A. Lyberis, Vilnius, 1962, p. 266.

lot. Rex
Lotynų-lietuvių kalbų žodynas, sud. K. Jokantas, Vilnius, 1995, p. 875.

TERMINO ŠALTINIAI:
Dabartinis lietuvių kalbos žodynas, vyr. Red., S. Keinys, Vilnius, 2000.

PAVYZDYS:
Mindaugas.

PASTABOS: Karalius – tai valdovo titulas, arba pats tą titulą turintis asmuo.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Gitana Zujienė 2005-12-08

©: Sukūrimas, Gitana Zujienė Lietuvos istorijos institutas

Atgal