TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=359&back=home

TERMINAS: ŠVENTYKLA

APIBRĖŽIMAS: Žmogaus sukurta religinė ar apeiginė struktūra, statinys ar tam tikras įrenginys iš medžio (pvz., stulpų grupė), akmens (pvz., akmenų ratas) ar žemės (pvz., pylimai).

PLAČIAU APIE TERMINĄ:

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS

ŽEMESNI LYGMENYS:
PILIAKALNIS (ŠVENTYKLA)

SUSIJĘ TERMINAI:
KULTO VIETA

SINONIMIJA:
PAGONIŠKA ŠVENTYKLA
Leidinio aprašas, P. 10–11

ŠVENTOVĖ LAURINKIENĖ, N. Senovės lietuvių dievas Perkūnas. Vilnius, 1996, p. 73–86; URBANAVIČIUS, V. Vilniaus Perkūno šventovės klausimu. Iš Iš baltų kultūros istorijos. Ats. red. V. Kazakevičius. Vilnius: Diemedis, 2000, p. 19–26; LYBERIS, A. Sinonimų žodynas. Vilnius, 2002, p. 502 (2 pataisytas leid.

ATITIKMENYS:
angl. Sanctuary

Leidinio aprašas

angl. Shrine

Leidinio aprašas, P. 389

angl. Shrine

Leidinio aprašas

angl. Shrine

Leidinio aprašas

angl. Temple

Leidinio aprašas

angl. Temple
MARKEY, T. L. Germanic Terms for Temple and Cult. Iš Studies for Einar Haugen. Hague: Mouton, 1972, p. 365; DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London-New York: Routledge, 1999, p. 127–132.

angl. Tempel

Leidinio aprašas, P. 191

angl. Open-air sanctuary
SŁUPECKI, L. P. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszaw: IAE, 1994, p. 120.

vok. Heiligtum
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 81.

vok. Heiligtum

Leidinio aprašas, P. 191

vok. Kultbau

Leidinio aprašas, P. 191

vok. Kultbau
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 83.

vok. Tempel

Leidinio aprašas, P. 191

vok. Heidnische Tempel
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 75.

rus. Святилище
РЫБАКОВ, Б. А. Язычество древней Руси. Москва, 1987, c. 121, 130–131.

rus. Капище
РЫБАКОВ, Б. А. Язычество древней Руси. Москва, 1987, c. 121, 130–131.

rus. Языческий храм
РУСАНОВА, И. П.; ir ТИМОЩУК, Б. А. Языческие святилища древних славян. Москва, 1993, с. 7.

rus. Святыня
ПАНЧЕНКО, А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. Санкт-Петербург: 1998.

lat. Svētnīca
URTĀNS, J. Latvijas senās svētnīcas. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1993.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 10–11

PAVYZDYS:
Bačkininkėlių piliakalnio (Prienų r.) apatiniame kultūriniame sluoksnyje surastos 4x6 m dydžio stulpinio pastato liekanos su židiniu duobėje.

ILIUSTRACIJA: NAVICKAITĖ, O. Bačkininkėlių piliakalnis. Iš Iš lietuvių kultūros istorijos. Vilnius: 1956, kn. 2, p. 107, 3 pav.

PASTABOS: Dažniausiai identifikuojama archeologinių tyrinėjimų metu. Kitais atvejais sunku atskirti nuo gamtinės kilmės šventviečių.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal