TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3615&back=home

TERMINAS: JAUNIMO BRANDOS APEIGOS

APIBRĖŽIMAS: Jaunimo brandos apeigos – jaunimo fizinę ir socialinę brandą pažymintys veiksmai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Jaunimo brandos apeigos – jaunimo fizinę ir socialinę brandą pažymintys veiksmai. Lietuvoje apeigos žinomos iš XIX ir XX a. padėtį aprašančių šaltinių. Tam tikros apeigos fiksuotos visuose etnografiniuose regionuose. XX a. antrojoje pusėje brandos apeigos funkciją atliko valstybiniu lygmeniu pažymimas abiturientų išleistuvių vakaras, tarp evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų - ir konfirmacija.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ETNOLOGIJA | ŽMOGAUS LYTIS IR AMŽIUS | GYVENIMO CIKLO APEIGOS
ETNOLOGIJA | ŽMOGAUS LYTIS IR AMŽIUS | GYVENIMO CIKLO APEIGOS

ŽEMESNI LYGMENYS:
ŠEIMOJE ATLIEKAMOS BRANDOS APEIGOS
KAIMYNŲ BENDRIJOJE ATLIEKAMOS BRANDOS APEIGOS
BENDRAAMŽIŲ BENDRIJOJE ATLIEKAMOS BRANDOS APEIGOS
KAIMO BENDRUOMENĖJE ATLIEKAMOS BRANDOS APEIGOS
KONFESINĖJE BENDRIJOJE ATLIEKAMOS BRANDOS APEIGOS
VALSTYBINIU LYGMENIU ATLIEKAMOS BRANDOS APEIGOS

SINONIMIJA:
BRANDYNOS YLA, S. Lietuvių šeimos tradicijos = Lithuanian Family traditions: Šeimos kūrimo vyksmai. Chicago: Amerikos lietuvių b-kos l-kla, 1978, p. 167-170.

PAKĖLIMAS Į MARTUS PATACKAS, A.; ir ŽARSKUS, A. Vestuvinis virsmas. Martavimas ir vestuvės. Prienai: Kauno sekmadieninė lietuvių kultūros mokykla, 1993.

MARTUOTUVĖS PATACKAS, A.; ir ŽARSKUS, A. Vestuvinis virsmas. Martavimas ir vestuvės. Prienai: Kauno sekmadieninė lietuvių kultūros mokykla, 1993.

ĮRAŠYMAS (PRIRAŠYMAS, PAKĖLIMAS, ĮŠVENTINIMAS) Į BERNUS ŠAKNYS, Ž. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vilnius: Pradai, 1996, p. 116.

ĮRAŠYMAS (PRIRAŠYMAS, PAKĖLIMAS, ĮŠVENTINIMAS) Į MERGAS ŠAKNYS, Ž. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vilnius: Pradai, 1996, p. 116.

ATITIKMENYS:
ang. Puberty rites
Gillis, J. R. Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations, 1770-Present. Orlando: Academic Press, 1981, p. 7.

vok. Jünglingsweihe
ERICH, O.; UND BEITL, R. Wörterbuch der Deutschen Volkskunde. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1996, s. 421.

rus. Molodiožnyjie perechodnyjie obriady
BERNSHTAM, T. A. Molodiozh‘ v obriadovoi zhizni Russkoi obshchiny XIX – načala XX v. Leningrad: Nauka, 1988, s. 59.

TERMINO ŠALTINIAI:
ŠAKNYS, Ž. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vilnius: Pradai, 1996.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: 2005-12-30 saknys@istorija.lt

©: Sukūrimas, Lietuvos istorijos institutas

Atgal