TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=362&back=home&back=home

TERMINAS: ŠVENTA DAUBA

APIBRĖŽIMAS: Žemės paviršiaus įdubimas stačiais šlaitais, susijęs su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Paplitusios visoje Lietuvoje, neretai aptinkamos kompleksuose su laidojimo paminklais.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
ŠVENTAS SLĖNIS
ŠVENTA SMEGDUOBĖ

SINONIMIJA:
KLONIS Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 1993, p. 109, 711 (3 leid.).

LOMA Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 1993, p. 109, 711 (3 leid.).

ATITIKMENYS:
angl. Sacred hollow

Leidinio aprašas, P. 102

angl. Sacred hollow
Hollow. Iš National Monument Records. Monument Type Tesaurus [interaktyvus]. English Heritage. [žiūrėta 2004 m. spalio mėn. 25 d.]. Prieiga per internetą: http://www.english-heritage.org.uk/thesaurus/mon_types/h/70376.htm; VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 46–47.

vok. Heilige Mulde

Leidinio aprašas, P. 102

vok. Heilige Senke

Leidinio aprašas, P. 102

rus. Свещенный овраг

Leidinio aprašas, P. 285

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 176–178

PAVYZDYS:
Škilietų Velnio duobė (Trakų r.).

ILIUSTRACIJA: Lukštų dauba (Rokiškio r.)

PASTABOS: Daubos paprastai gilios, kuo dažniausiai skiriasi nuo slėnių. Neretai užpelkėjusiais dugnais, kuo panašios į pelkes ar balas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal