TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=363&back=home

TERMINAS: ŠVENTAS SLĖNIS

APIBRĖŽIMAS: Pažemėjimas aiškiais šlaitais, slėni vieta, susijusi su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Upių, ežerų, esantys tarp kalnų slėniai paprastai plyti didelėje teritorijoje, kuo skiriasi nuo daubų. Neretai jų apačioje telkšo balos, pelkės, auga medžiai, yra kalnų, salų. Paplitę visoje Lietuvoje, tačiau sakralinis jų vaidmuo fiksuojamas retai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ | ŠVENTA DAUBA

SINONIMIJA:
KLONIS Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. S. Keinys. Vilnius, 1993, p. 109 (3 leid.).

ATITIKMENYS:
angl. Sacred valley
VAITKEVIČIUS, V. Gyvensenos ypatumai prie Raigardo (pasaulėžiūrinis aspektas). Iš: Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius: VDA leidykla, 2001, p. 77–78.

vok. Heilige Tal
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 21, 22.

lat. Svēta ieleja
URTĀNS, J. Latvijas sena kulta vietu veidi un izplatība. Iš Zinātniskās ataskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1977. gada pētijumu rezultātiem. Rīga, 1978, p. 76.

TERMINO ŠALTINIAI:
VAITKEVIČIUS, V. Gyvensenos ypatumai prie Raigardo (pasaulėžiūrinis aspektas). Iš Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilnius: VDA leidykla, 2001, p. 66–77.

PAVYZDYS:
Švendubrės Raigardo slėnis (Varėnos r.).

ILIUSTRACIJA: VAITKEVIČIUS, V. Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003, p. 153, pav. 47.

PASTABOS: Iš esmės terminas vartotinas tais atvejais, kuomet vietos tradicija konkrečią vietą vadina slėniu (plg. „Raigardo slėnis”). Kitais atvejais dažniausiai kalba eina apie slėnio teritorijoje išsidėsčiusius objektus: akmenį, kalną, pelkę ir pan.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal