TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3859&back=home&back=home

TERMINAS: TAUTOSAKA

APIBRĖŽIMAS: Tautosaka – žodinė liaudies kūryba.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Tautosaka – sakomo ar dainuojamo žodžio menas, folkloro – tradicinės kultūros – dalis. Tautosaka – kolektyvinė kūryba, tradiciška savo forma (temomis, kompozicinėmis, stilistinėmis, vaizdinėmis priemonėmis) ir atlikimo būdais. Gyvuoja variantais, kurių atsiradimą lemia tradicijos ir improvizacijos sąveika.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA
SAKYTINĖ TAUTOSAKA
RAŠYTINĖ TAUTOSAKA

SINONIMIJA:
folkloras Nors terminai "folkloras" ir "tautosaka" dažnai vartojami sinonimiškai, folkloro sąvoka yra platesnė, apimanti visą tradicinį liaudies meną – žodinę, materialiąją liaudies kūrybą bei papročius.
Žr. Encyclopedia of Folklore and Literature. Editors M. E. Brown, B. A. Rosenberg. Santa Barbara, Denver, Oxford: ABC-CLIO, 1998, p. xxxi-xxxix.
žodinė liaudies kūryba

ATITIKMENYS:
angl. oral folklore
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 71.


angl. verbal folklore
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 71.


angl. folk literature
JASON, H. Folk Literature in its Cultural Context: Preliminary Outline for Discussion // Усмено и писано / Писмено у книжевности и култури = Oral and Written / Literate in Literature and Culture. Edited by S. Petrović. 1988, p. 69–98. BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 407.

angl. oral literature
JASON, H. A Model for Narrative Structure in Oral Literature. Iš: Patterns in Oral Literature. Editors H. Jason, D. Segal. The Hague, Paris: Mouton Publishers, 1977, p. 99.
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. viii.

angl. native literature
Comming to Light: Contemporary Translations of the Native Literatures of North America. Edited and with Introduction by B. Swann. New York: Random House, 1994.


vok. Volkskunde


pranc. folklore


rus. устный фольклор
ПУТИЛОВ, Б.Н. Фольклор и народная культура. Санкт-Петербург, 2003.


rus. фольклор
ПУТИЛОВ, Б.Н. Фольклор и народная культура. Санкт-Петербург, 2003.

TERMINO ŠALTINIAI:
BALYS, J. Lietuvių tautosakos skaitymai. Tübingenas, 1948, d. 1, p. 5.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 5–17.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 6–10.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1998, p. 10–20.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-25

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal