TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=393&back=home

TERMINAS: ŠVENTAS KALNAS

APIBRĖŽIMAS: Paprastai natūralus žemės pakilimas, susijęs su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Viena gausiausių šventviečių rūšių. Šventi kalnai paplitę kalvotuose Aukštaitijos, Dzūkijos ir ypač Žemaitijos rajonuose. Geriausiai pažįstamos Alkos, Perkūno, Saulės, Aušrinės, Laumės bei kai kurios kitos šventų kalnų grupės.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
ŠVENTA SALA

SUSIJĘ TERMINAI:
PILIAKALNIS (ŠVENTYKLA)

SINONIMIJA:
ALKAKALNIS
Leidinio aprašas, P. 28

ALKAKALNIS
Leidinio aprašas, P. 58

ALKAKALNIS Lietuvių kalbos žodynas. Red. J. Balčikonis. Vilnius, 1941, t. 1, p. 84; VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ, R. Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai. Vilnius, 1958, p. 109–112.

ATITIKMENYS:
angl. Sacred hill
Worship. Iš Britannica CD 2000 Delux Edition (10th Edition); DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 78–82; SŁUPECKI, L. P. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszaw: IAE, 1994, p. 172–184; VAITKEVIČIUS, V. Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003, p. 260–261; VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 9–14.

angl. Sacred hill

Leidinio aprašas, P. 102

angl. Sacred mountain
Worship. Iš Britannica CD 2000 Delux Edition (10th Edition); DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 78–82; SŁUPECKI, L. P. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszaw: IAE, 1994, p. 172–184; VAITKEVIČIUS, V. Alkai: baltų šventviečių studija. Vilnius: Diemedis, 2003, p. 260–261; VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 9–14

angl. Sacred mountain

Leidinio aprašas, P. 102

vok. Hügel

Leidinio aprašas, P. 102

vok. Alkhügel
Dar E. Šturms'o pasiūlytas terminas baltų Alkos kalnams pavadinti (1938).
Leidinio aprašas, P. 66

rus. Kультовая гора

Leidinio aprašas, P. 66

rus. Cвещенная гора
РЫБАКОВ, Б. А. Язычество древней Руси. Москва, 1987, c. 122.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 28

PAVYZDYS:
Kražių Medžiokalnis (Kelmės r.), Girnikų kalnas (Šiaulių r.), Erkšvos Alkos kalnas (Skuodo r.).

ILIUSTRACIJA: Masiuliškių alkakalnis, vad. Dievulio kalneliu (Molėtų r.) [VIDEO]

PASTABOS: Terminas apima visas aukštumas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal