TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3931&back=home

TERMINAS: LIAUDIES DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Dainuojamosios tautosakos žanras, jungiantis poetinį tekstą ir melodiją.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Pagal santykį su apeigomis išskiriamos apeiginės ir neapeiginės dainos. Apeiginėmis laikomos ryškią funkcinę paskirtį turėjusios vestuvių, krikštynų, kalendorinių apeigų ir iš dalies darbo dainos. Teminiu pagrindu išskiriami vaikų, šeimos, jaunimo, meilės, karinių-istorinių dainų žanriniai skyriai. Talalinės pasižymi raiškos lakoniškumu bei komiškumu, humoristinės dainos – vaizdavimo būdu, šokių, žaidimų, ratelių dainoms būdingas žodžio, melodijos ir choreografinis sinkretizmas. Daugumai lietuvių liaudies dainų būdingas lyrizmas, tačiau iš jų dramatiniais siužetais ir ryškesniu epiškumu išsiskiria baladės. Diachroniniu požiūriu lietuvių dainos skirstomos į klasikines ir naujoviškas. Daugiausia klasikinių (arba senųjų) dainų sukurta feodalizmo laikasi. Naujoviškos liaudies lyrikos – romansų, literatūrinių, didaktinių dainų ir dainų apie gamtą – atsiradimą bei plitimą XIX–XX a. ypač paskatino individuali literatūrinė kūryba. Pagal faktūrą ir atlikimą skiriamos monofoninės, antifoninės, heterofoninės, polifoninės, homofoninės harmoninės dainos.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
MITOLOGINĖS DAINOS
ROMANSAI
BALADĖS
DAINOS APIE GAMTĄ
DARBO DAINOS
DIDAKTINĖS DAINOS
EMIGRANTŲ DAINOS
HUMORISTINĖS DAINOS
JAUNIMO DAINOS
KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS
KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS
KRIKŠTYNŲ DAINOS
LITERATŪRINĖS DAINOS
MEILĖS DAINOS
ŠEIMOS DAINOS
ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS
TALALINĖS
VAIKŲ DAINOS
VAIŠIŲ DAINOS
VESTUVIŲ DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
INSTRUMENTU ATLIEKAMOS DAINOS
MARŠAI

SINONIMIJA:
giesmės Nevartotinas sinonimas.

dainos

ATITIKMENYS:
angl. folk songs
KVIDELAND, R. Folk Ballad and Folk Song. Iš: Nordic Folklore: Recent Studies. Edited by R. Kvideland etc.
BRUNVALD, J. H. The Study of American Folklore. New York, London, 1998, p. 269.
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 282.

angl. ballad


angl. song


lat. dziesma
Latviešu tautasdziesmas, 1. sējums: Darba dziesmas. Rīga: Zinātne, 1979.

lat. tautasdziesma
Latviešu tautasdziesmas, 1. sējums: Darba dziesmas. Rīga: Zinātne, 1979.

vok. Volkslied


pranc. сhanson


rus. песня


lat. zinge
SNEIBE, Z. Latvian Folk Songs in the 18th–19th Centuries: Tradition and Chage. Iš: Historian Studies on Folk and Traditional Music. Edited by D. Stockmann, J. H. Koudal. Danish Folklore Archives. Museum Tusculanum Press, 1997, p. 59–67.

lenk. piesń


brus. песня


пісня
ukr. Украiнська народна творчiсть. Наймитськi тазаробiтчанськi пiснi. Киiв: Наукова думка 1975, c. 9.

TERMINO ŠALTINIAI:
RĖZA, L. Lietuvių liaudies dainos. Vilnius, 1958, t. 1.

STANEWICZE, S. Daynas žemaicziu. Wilnius, 1829.


NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 206–262.

SRUOGA, B. Dainų poetikos etiudai. Iš: SRUOGA, B. Raštai, t. 9/1. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 27.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 119–253, 260–307.

ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius: Vaga, 1969.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslas, 1982.

SAUKA, D. Tautosakos savitumas ir vertė. Vilnius: Vaga, 1970.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1998.

IVANAUSKAITĖ, V.; SADAUSKIENĖ, J. Dainų vardo klausimu. Iš: Tautosakos darbai. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, [t.] XII, p. 238–248.

STUNDŽIENĖ, B. Daina. Iš: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 103–104.

AMBRAZAS, A.; KARAŠKA, A.; SAUKA, L. Daina. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 412–414.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal