TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3933&back=home

TERMINAS: RAUDOS

APIBRĖŽIMAS: Tai improvizaciniai svarbiausiais ar sunkiausiais gyvenimo momentais moterų (labai retai – vyrų) atliekami dainuojamosios tautosakos kūriniai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Raudama per laidotuves (ir per atminus), vestuves, išleidžiant į karą ar karo tarnybą (rekrutus), t. y. esminiais žmogaus gyvenimo lūžio momentais, taip pat buityje (kai ištinka nelaimė – gaisras, sausra, nederlius, gyvulių kritimas, liga) arba skundžiantis sunkiu likimu. Raudos, kaip ir dainos, gyvuoja variantų pavidalu. Tačiau skirtingai nuo dainų, kurių variantai sudaro tipus, kiekviena rauda gimsta spontaniškai ir nuskamba vieną vienintelį kartą, pasirenkant vis kitus poetinio teksto motyvus arba juos sudėliojant vis kita tvarka, perteikiant vis kitais žodžiais, apsiribojant tik keletu iš galimos motyvų visumos arba daugybę motyvų sudėliojant vieną po kito į ilgą kūrinį. Tokia improvizacine struktūra raudos smarkiai skiriasi nuo dainų, sudarydamos atskirą dainuojamosios tautosakos žanrą. Vestuvių raudos yra kiek stabilesnės negu kitų grupių. Savitą grupę sudaro vestuvių raudų parodijos, atliekamos vestuvių persirengėliams imituojant nuotakos verkavimus. Labai retais atvejais raudojimui buvo pritariama instrumentu. Žinoma vos keletas faktų, kad melodiniais instrumentais buvo grojama kartu su raudotoja (dūdele – per laidotuves, smuiku – per vestuves) arba raudai buvo pritariama kanklėmis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA

ŽEMESNI LYGMENYS:
LAIDOTUVIŲ RAUDOS
VESTUVIŲ RAUDOS
BUITINĖS RAUDOS
KARO IR REKRUTŲ RAUDOS
RAUDŲ PARODIJOS

SUSIJĘ TERMINAI:
INSTRUMENTU ATLIEKAMOS RAUDOS
PASAKOS SU DAINUOJAMAISIAIS INTARPAIS
PIEMENŲ VERKAVIMAI

SINONIMIJA:
garbstymas Nevartotinas sinonimas, laidotuvių raudos sinonimas.


verkavimas Nevartotinas sinonimas, vestuvių raudų sinonimas.

rypavimas Nevartotinas sinonimas, lokalus liaudiškas raudos sinonimas (šiaurės rytų Aukštaitija).

kunigavimas Nevartotinas sinonimas, lokalus liaudiškas vestuvių raudos sinonimas (rytų Aukštaitija, Baltarusijos lietuvių salos).

nuotekavimas Nevartotinas sinonimas, lokalus liaudiškas vestuvių raudos sinonimas (rytų Aukštaitija, Baltarusijos lietuvių salos).

pamąstymas Nevartotinas sinonimas, lokalus liaudiškas laidotuvių raudos sinonimas (Veliuonos apyl.).

ATITIKMENYS:
ang. lament
Tikslus atitikmuo.
The new international Websters comprehensive dictionary of the English language. Trident press international, 1996, p. 714.
AJUWON, Bade. Lament for the Dead as a Universal Folk Tradition. Fabula. Berlin, 1981, vol. 22, Nr. 3/4.
HONKO, Lauri. Balto-Finnish Lament Poetry. Iš: Finnish Folkloristics I. Studia Fennica. Forssa, 1974, vol. 17.
HONKO, Lauri. The Lament: Problems of Genre, Strukture and Reproduction. Iš: Genre, Structure and Reproduction in Oral Literature. Ed. by L. Honko, V. Voigt. Budapest, 1980.


rus. причитание
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 6, c. 22.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.
СКВОРЦОВА, З. Р. О причитаниях в свадебном обряде. Iš: Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Ленинград, 1974, c. 22–23.


vok. Totenklage
Atitikmuo dalinis – terminas reiškia laidotuvių raudas.
BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.
LEICHER, R. Die Totenklagen in der deutschen Epik. Breslau, 1926.
SPOHR-RASSIDAKIS, Agni. Fünf Totenklagen melodien aus der gegend des Assterrussia Gebirges auf Kreta. Eine vergleichende Studie. Göttingen, 1990.ang. lament song
Tikslus atitikmuo.
AJUWON, Bade. Lament for the Dead as a Universal Folk Tradition. Fabula. Berlin, 1981, vol. 22, Nr. 3/4.
HONKO, Lauri. Balto-Finnish Lament Poetry. Finnish Folkloristics I. Studia Fennica. Forssa, 1974, vol. 17.
HONKO, Lauri. The Lament: Problems of Genre, Strukture and Reproduction. Iš: Genre, Structure and Reproduction ir Oral Literature. Ed. by L. Honko, V. Voigt. Budapest, 1980.


ang. elegy
Dalinis atitikmuo.
Merriam-Webster Online Dictionary [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.meriam-webster.com/dictionary/Elegy>


ang. dirge
Dalinis atitikmuo.
Merriam-Webster Online Dictionary [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.meriam-webster.com/dictionary/Dirge>


ang. jeremiad
Dalinis atitikmuo.
Merriam-Webster Online Dictionary [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.meriam-webster.com/dictionary/Jeremiad>

ang. plaint
Dalinis atitikmuo.
Merriam-Webster Online Dictionary [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.meriam-webster.com/dictionary/Plaint>

ang. threnody
Dalinis atitikmuo.
Merriam-Webster Online Dictionary [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.meriam-webster.com/dictionary/Threnody>

ang. wail
Dalinis atitikmuo.

rus. плач
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 6, c. 22.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.


rus. причет
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 6, c. 22.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.


rus. голошенье
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 6, c. 22.
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.


rus. вопль
ЕФИМЕНКОВА, Б. Б. Севернорусская причеть. Москва: Советский композитор, 1980.
СКВОРЦОВА, З. Р. О причитаниях в свадебном обряде. Iš: Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Ленинград, 1974, c. 22–23.

brus. галашэнне
Беларускi фальлор. Энцыклапедыя. Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 2005, т. 1, c. 321. Энаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. Мiнск: Беларуская саветская энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, 1989, c. 347–348.

ukr. голосiння
СВЕНЦIЦЬКИЙ, I. Похороннi голосiння. Iš: Етнографiчний сбiрник. Львiв, 1912, т. 31–32.
КОВАЛЬ-ФУХIЛО, И. Украiнськi похороннi голосiння: генеза i поетика. Автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук. Львiвский нацiональний унiверситет iменi Ивана Франка, 2000.
МИШАНИЧ, С. Украiнськi народнi голосiння. Iš: Актуальнi проблеми украiнськоi лiтератури та фольклору. Донецк, 1999.

serb. тужбалица
DURIC, Voislav. Tužbalica u svetskoj književnosti. Beograd, 1940.
VLAHOVIĆ, Kristina. Melodija bola i prikosa kao cvet iz patnje [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004-11-12]. Prieiga per internetą < www.srpsko-nasledje.co.yu/sr-l/1999/01/article-19>

est. itk
PINO, Veera; SARV, Vaike. Setu Surnuitkud I. Tallinn, 1981; II. Tallinn, 1982.
SARV, Vaike. Setu itkukultuur. Tartu–Tampere, 2000.

suom. itkuvirsi
HONKO, Lauri Honko. Itkuvirsirunais. Suomen kirjallisuus I. Helsinki, 1963.
HAAVIO, Martti. Itkuvirret. Suomalaisen muinaisrunouden maailma. Helsinki, 1935.


vengr. sirato
A Magyar Nepzene Tara 5. Siratok. Sajto abi venderte Kiss Lajos es Rajeczky Benjamin. Budapest: Akademiai Kiado, 1966.

vok. Totenklagelied
Atitikmuo dalinis – terminas reiškia laidotuvių raudas.
BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.
LEICHER, R. Die Totenklagen in der deutschen Epik. Breslau, 1926.
SPOHR-RASSIDAKIS, Agni. Fünf Totenklagen melodien aus der gegend des Assterrussia Gebirges auf Kreta. Eine vergleichende Studie. Göttingen, 1990.

graik. moirologia
Atitikmuo dalinis – terminas reiškia laidotuvių raudas.
MOTSIOS, Janis. To elleniko moirologi (provlimata ermineias kai poiitikis technis). Athinai, Kodikas, t. 1, 1995.

isp. endecha
Atitikmuo dalinis – terminas reiškia laidotuvių raudas.
Dictionnaire International des Termes Littéraires / International Dictionary of Literary Terms. Managing editor: Jean-Marie Grassin [interaktyvus]. Web editor: Joseph Fahey. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.ditl.info/lex/lexico.php?term=21328>

slovak. plačka
ELSCHEKOVA, Alica; ELSCHEK, Oskar. Slovenske ludove piesne a nastrojova hudba. Antologia. Bratislava, 1982, p. 109–110, 162–163.

serb. tužbalica
DURIC, Voislav. Tužbalica u svetskoj književnosti. Beograd, 1940.
VLAHOVIĆ, Kristina. Melodija bola i prikosa kao cvet iz patnje. [interaktyvus]. [žiūrėta 2004-11-12]. Prieiga per internetą www.srpsko-nasledje.co.yu/sr-l/1999/01/article-19


bulg. оплакване
Българско народно творчество в тринадесет тома. Народни песни с мелодии. София: Наука и изкуство, 1965, т. 13, c. 18, 588.

pranc. lamentation
Atitikmuo dalinis – terminas reiškia laidotuvių raudas.
Dictionnaire International des Termes Littéraires / International Dictionary of Literary Terms. Managing editor: Jean-Marie Grassin. Web editor: Joseph Fahey [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.ditl.info/lex/lexico.php?term=1262>

it. nenia
Atitikmuo dalinis – terminas reiškia laidotuvių raudas.
Nenia. Iš: Dizionario etimologico online [interaktyvus]. [Žiūrėta 2004 gruodžio 14 d.] Prieiga per internetą: < http://www.etimo.it/?term=nenia>

TERMINO ŠALTINIAI:
BALYS, J. Jaunosios verkavimai. Tauta ir žodis. 1928, t. 3.

BALYS, J. Litauische Hochzeitsbräuche. Hamburg, 1949.

BARTSCH, Christian. Totenklagen in der Litauischen Volksdichtung. Iš: Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte und Renaissance-Litteratur. Königsberg, 1889, Nr. 2.

BASANAVIČIUS, J. Lietuviškos raudos, iš visur surinktos. Vilnius, 1926.

ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, 1969, p. 132–138.

Rauda. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, t. 3, p. 512–513.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 230–240.

SAUKA, L. XVI–XVII a. lietuvių raudos ir jų eilėdara. Lietuvos mokslų akademijos darbai. A serija. Vilnius, 1971, t. 1(35).

Lietuvių tautosaka, t 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius, 1962, p. 515–570.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 117–125.

ASTRAUSKAS, R. Raudos intonacija lietuvių muzikiniame folklore. Liaudies kultūra, 1994, Nr. 4, p. 15–20.

ČERNIAUSKAITĖ, D. Metaforinė raiška lietuvių laidotuvių raudose. Tautosakos darbai Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, [t.] XV(XXII), p. 234–247.

ŽIČKIENĖ, A. Pastovumas ir variantiškumas lietuvių raudų melodiniame modelyje. Iš: Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, skirtos prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui, medžiaga. Vilnius, 1999, p. 46–65.

ŽIČKIENĖ, A. Intonacinė lietuvių raudų sandara ir jų tarpetniniai ryšiai. Lietuvos muzikologija. Vilnius, 2001, Nr. 2, p. 136–143.

ŽIČKIENĖ, A. Veliuonos raudos XIX ir XX a. Tautosakos darbai, 2003, [t.] XVIII(XXV), p. 30–36.

NORINKEVIČIŪTĖ, R. Tradicinis raudojimas ir aplinka. Improvizacija folklore. Tarptautinės konferencijos, skirtos prof. Jadvygos Čiurlionytės atminimui, medžiaga. V., 1999, p. 66–73.

PAVYZDYS:
Dievuli mano,
Aukštuli mano,
Galvela mano,
Tai kų tu sumislijai
Daigi jau paliktie
Mani su mažais vaikeliais?
Niaugi tau nusbodo
Šviesieji nameliai,
Dideli lungeliai?
Tai tu panorėjai
Tums(i)ųjų namelių?
Dai mano brolaliai,
Kodėl neiškirtot
Koc mažo lungelio?
Dai būt maž ragėjįs,
Kai aš nuveisiu
Su mažais vaikeliais
In savo tėvelį.

Pat. Anelė Karmonienė-Bareikaitė, 75 m., Vidutinės k., Strūnaičio apyl. Švenčionių raj. Užrašė V.Striužas 1994, t. šfr. V. Striužas, ml. – A. Žičkienė 1994. Pat. pst.: „Rauda namų, šeimos galvai. Kai vyras miršta, žmona nesako (ir nerauda) „vyreli“ ar ti vardu, o – „mano galvela“.“
Sp. Švintų rytų rytelį. Skiriama Švenčionų krašto dainininkės Anelės Karmonienės 80-čiui. Tautosaką užrašė ir dainyną parengė V. Striužas. Vilnius, 1995, Nr. 96.

PASTABOS: Kitos reikšmės: verksmas, verkimas.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal