TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3947&back=home

TERMINAS: DAINOS APIE GAMTĄ

APIBRĖŽIMAS: Vokalinio folkloro kūriniai, vaizduojantys gamtos ir jos grožio sukeliamus jausmus.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Dainose apie gamtą gamtos apdainavimui būdingas sentimentalumas sumišęs su didaktika, humoru, ironija. Peizažo, žmonių buities ir ūkinės veiklos situacijų, gyvūnijos ir augalijos gyvenimo apdainavimus tiesiogiai veikė individuali poetinė kūryba. Dauguma dainų apie gamtą yra individualios kilmės kūriniai arba lietuvių dainuojamojoje tradicijoje prigiję vertimai, turintys atitikmenų Vakarų Europos Viduramžių ir Renesanso literatūroje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
LITERATŪRINĖS DAINOS
GYVŪNIJOS APDAINAVIMO DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. songs about nature

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 200–201.

DRINGELIS, G. Dainos apie gamtą. Iš: Lietuvių liaudies dainynas, t. 15: Dainos apie gamtą. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 6–36.

PAVYZDYS:
1. Vėivirsėlis ant kelmelio
Gieda gražiai diel bernelių,
Kad pasėklausytom,
Žombelius taisytom. (2x2)

2. Vuolungelė puo langeliu
Gieda gražiai diel buobelių,
Kad pasėklausytom,
Mergeles riedytom. (2x2)

3. Lakštingala pri suodnelė
Čiolba gražiai diel mergelių,
Kad pasėklausytom,
Darželius taisytom. (2x2).

4. Geguželė kiema vėdoriely
Kokou gražiai diel tievelių,
Kad pasėklausytom,
Šimtelius skaitytom. (2x2)

Pat. Pranas Butnorius. Pocaičių k., Ukrinų apyl., Mažeikių raj. Užr. L. Sauka 1969, ml. šfr. B. Uginčius. Sg. LTR 4059(198); LTRF mg. 831(33).
Sp. Lietuvių liaudies dainynas, t. 15, nr. 444.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal