TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3948&back=home

TERMINAS: DARBO DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Vokalinio folkloro kūriniai, kilę ir atliekami dirbant namų ir laukų darbus ar susiję su kita ūkine žmonių veikla (medžiokle, žvejyba).

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Nors dauguma darbo dainų yra atitrūkusios nuo darbo apeigų bei papročių, tačiau dalis šio žanro dainų išlaikė praktinės ir maginės paskirties bruožų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ŽEMESNI LYGMENYS:
ARIMO DAINOS
AUDIMO DAINOS
AVIŽAPJŪTĖS DAINOS
GANYMO DAINOS
GRIKIŲ ROVIMO DAINOS
LINŲ IR KANAPIŲ DARBŲ DAINOS
MALIMO DAINOS
MEDŽIOKLĖS DAINOS
RUGIAPJŪTĖS DAINOS
ŠIENAPJŪTĖS DAINOS
SKALBIMO DAINOS
VERPIMO DAINOS
ŽVEJŲ DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŪKINĖ VEIKLA

ATITIKMENYS:
angl. work song
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 281.


lat. darba dziesma
Latviešu tautasdziesmas, 1. sējums: Darba dziesmas. Rīga: Zinātne, 1979, p. xvi.

TERMINO ŠALTINIAI:
NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 198.


MISEVIČIENĖ, V. Lietuvių liaudies dainų katalogas: Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Vilnius: Vaga, 1972, p. 7–12.


ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 79–104.


Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 121–144.


SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 17–39.

STUNDŽIENĖ, B. Darbo dainos. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 486–487.

PAVYZDYS:
1. Aš negaliu daugel gerti, (2)
Reiks man rytoj anksti kelti. (2)

2. Reiks man rytoj anksti kelti, (2)
Šeimynėlę pribudinti. (2)

3. Šeimynėlę pribudinti (2)
Ir darbelį parodyti. (2)

4. Ir darbelį parodyti, (2)
Artojėliams art išeiti. (2)

5. Įmokinčiau mergužėlę: (2)
– Nevėlinki pusrytėlius! (2)

6. Žmonių moters pietus neša, (2)
Mano mergužė pusrytėlius. (2)

7. Pasileisčiau šėmus jaučius, (2)
Nusieičiau į beržyną; (2)

8. Nusieičiau į beržyną, (2)
Pasilaužčiau beržo rykštę. (2)

9. Pasilaužčiau beržo rykštę, (2)
Pamokinčiau mergužėlę – (2)

10. Anksti kelti, vėlai gulti, (2)
Šeimynėlę pribudinti. (2)

11. Aš mergelei per petelius, (2)
Ašarėlės per veidelius. (2)

12. – Aš nekalta, bernužėli, (2)
Kam surentei tamsų svirną? (2)

13. Aš nemačiau aušros auštant (2)
Nei saulelės užtekančios; (2)

14. Nei saulelės užtekančios, (2)
Artojėlių art išeinant; (2)

15. Artojėlių art išeinant, (2)
Piemenėlių išgenančių! (2)

Sp. Lietuviškos dainos, užrašytos par Antaną Juškevičę ir išspausdintos par Joną Juškevičę. Petropilė, 1880, t. 1, nr. 251.
Lietuviškos dainos. Užrašė Antanas Juška. Naujas leidimas. Vilnius, 1954, t. 1.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-12-10

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal