TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3952&back=home

TERMINAS: JAUNIMO DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Tai įvairiomis progomis atliekami dainuojamosios tautosakos kūriniai, atspindintys kaimo jaunuomenės gyvenimą.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Funkcinės priklausomybės jaunimo dainų grupė neturi, o šios grupės dainos nėra susijusios su apeigomis ar kokia nors apibrėžta situacija. Jaunimo dainose kalbama apie jaunuolių santykius, nerūpestingą ir džiaugsmingą gyvenimą tėvų namuose, mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio – žirgeliu, konkrečiai nevaizduojant meilės ir vedybų. Mergelė šios grupės dainose apdainuojama kur kas dažniau, o berneliui skiriama mažiau dėmesio. Šios grupės dainos nevienodo senumo. Pasitaiko gana archajiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų. Vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, neturinčios ryškių siužetų. Ištisi posmai ar motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Teminiu ir meniniu požiūriu labai artimos yra meilės ir jaunimo dainų grupės.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
MEILĖS DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. youth song
Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo dainos. Meilės dainos. Parengė Nijolė Laurinkienė, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius, 1995, p. 536.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių liaudies dainų katalogas, t. 6: Jaunimo dainos. Meilės dainos. E. Mažulienė. Vilnius, 1986.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo dainos. Meilės dainos, 1 kn. Parengė N. Laurinkienė, ml. parengė Ž. Ramoškaitė. Vilnius, 1995.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 128–132.

PAVYZDYS:
1. O kano žali sodai,
O kano žali sodai,
O kano žali sodai,
Žali jovarėliai? (2x2)

2. Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai,
Žali jovarėliai. (2x2)

3. – O kam kam, bernužėli,
O kam kam, dobilėli,
Kam šėrei mudrinai
Bėrąjį žirgelį? (2x2)

4. – Dėl tavęs, mergužėlė,
Dėl tavęs, lelijėlė,
Tai šėriau mudrinau
Bėrąjį žirgelį. (2x2)

5. O kano žali sodai,
O kano žali sodai,
O kano žali sodai,
Žali jovarėliai? (2x2)

6. Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai,
Degučių žali sodai,
Žali jovarėliai. (2x2)

7. – O kam kam, mergužėle,
O kam kam, lelijėle,
Kam audei dunzginai
Plonąsias drobeles? (2x2)

8. – Dėl tavęs, bernužėli,
Dėl tavęs, dobilėli,
Tai audžiau dunzginau
Plonąsias drobeles. (2x2)

Pat. Dievienė, 40 m., Veliuona, Kauno aps. Užrašė A. Juška ~1865-1870. Sp. Lietuvių liaudies dainynas, t. 10, nr. 64.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal