TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3953&back=home

TERMINAS: KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Kalendorinių apeigų dainos – vokalinio folkloro kūriniai, atliekami per tam tikras metų šventes arba šventiniais laikotarpiais.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Glaudžiai siejasi su kalendoriniais papročiais ir apeigomis. Skiriamos žiemos ciklo (advento–Kalėdų, Užgavėnių, gavėnios dainos) ir pavasario–vasaros ciklo dainos (Jurginių; Velykų: lalautojų ir sūpuoklinės; Sekminių: paruginės ir piemenų sambarių; Joninių). Šios dainos išsiskiria savitais vaizdais, motyvais, refrenais, metrika, paraleline kompozicija, gretinant gamtos ir žmogaus gyvenimo situacijas. Lietuvių kalendorinių apeigų dainos daugiausia paplitusios pietryčių ir pietų Lietuvoje, savo motyvais bei melodika artimos pietų slavų apeiginei dainuojamajai tautosakai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ŽEMESNI LYGMENYS:
ADVENTO-KALĖDŲ DAINOS
GAVĖNIOS DAINOS
JONINIŲ DAINOS
JURGINIŲ DAINOS
SEKMINIŲ DAINOS
UŽGAVĖNIŲ DAINOS
VELYKŲ DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
KALENDORINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DIENOS
KALENDORINIŲ APEIGŲ ORACIJOS
SUTARTINĖS
ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS

SINONIMIJA:
kasmetinių papročių dainos SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1998, p. 183–193.

švenčių dainos BALYS, J. Lietuvių tautosakos skaitymai, d. 1, p. 117.

ATITIKMENYS:
angl. calendar song


lat. gadskārtu ieražu dziesma
VITOLIŅŠ, J. Latviešu tautas mūzika. Gadskartu ieražu dziesmas. Rīga: Zinātne, 1973, p. 5.

rus. календарная песня
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, р. 27.

rus. аграрно-календарная песня
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, р. 30.


brus. каляндарна-абрадава песня
Беларуская народная творчасць. Зiмовыя песни: калядкi i шчадроуки. Мiнск: Навука i тэхнiка. 1975, р. 5.

TERMINO ŠALTINIAI:
MISEVIČIENĖ, V. Lietuvių liaudies dainų katalogas: Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Vilnius: Vaga, 1972, p. 12–15.


ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 104–118.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 144–158.


SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 93–104.

SKRODENIS, S. Lietuvių kalendorinių apeigų tautosaka. Disertacija filol. m. kand. laipsniui įgyti. Vilnius, 1967.


LAURINKIENĖ, N. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose. Vilnius: Vaga, 1990.

PAVYZDYS:
1. Łėkįs łėkįs sakałėlis,
Aleliumai loda, sakałėlis,

2. Per tris laukus, keturis,
Aleliumai loda, keturis.

3. Ir užsipuołė naktełė,
Aleliumai loda, naktełė.

4. Oi kur nakvos sakałėlis,
Aleliumai loda, sakałėlis?

5. Žalioj girioj pas paukštelius,
Aleliumai loda, pas paukštelius,

6. Aukštoj drevėj pas gegułį,
Aleliumai loda, pas gegulį.

7. Jojįs jojįs bernužėlis,
Aleliumai loda, bernužėlis,

8. Per tris miestus, keturis,
Aleliumai loda, keturis.

9. Ir užpuołė naktełė,
Aleliumai loda, naktełė.

10. Oi kur nakvos bernužėlis,
Aleliumai loda, bernužėlis?

11. Aukštam dvare pas uošvelį,
Aleliumai loda, pas uošvelį,

12. Aukštoj klėty pas mergełį,
Aleliumai loda, pas mergełį.

Pat. Ona Pigagienė. Jaujakaimio k., Merkinės vls., Alytaus aps. Užr. M. Šneideraitienė 1936; ml. šfr. J. Čiurlionytė (B. Uginčiaus rink.). Sg. t. LTR 994(9), ml. LTR 2841(66); LTRF pl. 528(3). Pst.: „Advento daina“.
Sp. Tautosakos darbai. Kaunas, 1938, [t.] V., nr. 297.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal