TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3954&back=home

TERMINAS: KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Tai dainuojamosios tautosakos kūriniai, kuriuose atsispindi su karais ar istoriniais pokyčiais susiję įvykiai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Karinėse-istorinėse dainose apdainuojamos kovos su priešais, kareivio dalia, karo tarnyba, vaizduojamas tam tikrų visuomenės sluoksnių (karių, sukilėlių, rekrūtų, tremtinių, partizanų) gyvenimas. Vėlyvesnėse šios grupės dainose atpažįstami istoriniai įvykiai ir tam tikro laikotarpio realijos, apdainuojami patriotiniai žygdarbiai (pavyzdžiui, dainose apie Darių ir Girėną).

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. historical song
EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 403–437.
Encyclopedia of Folklore and Literature. Ed. by Mary Ellen Brown, Bruce A. Rosenberg. Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-Clio, 1998, p. 78.

angl. war song
Lietuvių liaudies dainynas, t. 3: Karinės-istorinės dainos, kn. 1. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. Vilnius, 1985.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 9: Karinės-istorinės dainos, kn. 2. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 1995.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3. Parengė V. Ivanauskaitė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 2003.

angl. war-historical song
Lietuvių liaudies dainynas, t. 3. Karinės-istorinės dainos, kn. 1. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. V., 1985.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 9. Karinės-istorinės dainos, kn. 2. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė A. Žičkienė. V., 1995.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3. Parengė V. Ivanauskaitė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 2003.

angl. military song
Lietuvių liaudies dainynas, t. 3. Karinės-istorinės dainos, kn. 1. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. V., 1985.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 9. Karinės-istorinės dainos, kn. 2. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė A. Žičkienė. V., 1995.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3. Parengė V. Ivanauskaitė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 2003.

angl. military-historical song
Lietuvių liaudies dainynas, t. 3. Karinės-istorinės dainos, kn. 1. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. V., 1985.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 9. Karinės-istorinės dainos, kn. 2. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė A. Žičkienė. V., 1995.
Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3. Parengė V. Ivanauskaitė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 2003.

rus. солдатская песня
Atitikmuo tėra dalinis, tai dainų grupė, įsiliejanti į istorinių dainų žanrą.
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, p. 50. Т. 5, p. 711.


vok. Kriegslied
Dalinis atitikmuo, įvardijantis istorinių dainų grupės pogrupį.
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, vol. 2, p.13, 140, 164, 281.


vok. Abschiedslied
Dalinis atitikmuo, įvardijantis istorinių dainų grupės pogrupį.


vok. Soldatenlied
Dalinis atitikmuo, įvardijantis istorinių dainų grupės pogrupį.


historisk vise
šved.
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Volume 2. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, p. 143.


ukr. исторична пiсня
Istorinės dainos – tai karo, istorinės ir socialinės tematikos dainos, šis terminas yra platesnis nei lietuviškas.
Историчнi пiснi. Упорядкували: I. П. Березовский, М. С. Родина, В. Г. Хоменко. Нотный матерiал упорядкував А. И. Гуменюк. Киiв: Видавництво академii наук Украiнськоi РСР, 1961.


rus. историческая песня
Краткая литературная энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия, 1966, т. 3, с. 234–235.
ПУТИЛОВ, Б. Исторические песни. [interaktyvus]. [žiūrėta 2004 12 14]. Prieiga per internetą: < http://www.geocities.com/terek_kaz/pesni/istterp.htm >

vok. historisches Volkslied
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, vol. 2, p. 13, 140, 164, 281.


brus. салдацкая песня
Tai dalinis terminas – rekrūtų ir kareivių dainų grupės kartu su kazokų, antibaudžiavinėmis, burliokų (baržų vilkėjų), gatvės prekeivių, samdinių, kumečių ir kt. socialinių grupių dainomis priskiriamos socialinių-buitinių dainų skyriui.
Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. Мiнск: Беларуская саветская энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, 1989, p. 348.


ukr. стрелицка пiсня
Atitikmuo dalinis, taip vadinama dainų grupė, priklausanti istorinių dainų grupei arba žanrui.
Историчнi пiснi. Упорядкували: I. П. Березовский, М. С. Родина, В. Г. Хоменко. Нотный матерiал упорядкував А. И. Гуменюк. Киiв: Видавництво академii наук Украiнськоi РСР, 1961.

lat. kara dziesma
Latviešu tautasdziesmas, 5 sejums, 2 dala. Kara dziesmas. Vaditaja E. Kokare, makslinieks D. Rožkalnis. Riga: Zinatne, 1984.


brus. рэкрутская песня
Tai dalinis terminas – rekrūtų ir kareivių dainų grupės kartu su kazokų, antibaudžiavinėmis, burliokų (baržų vilkėjų), gatvės prekeivių, samdinių, kumečių ir kt. socialinių grupių dainomis priskiriamos socialinių-buitinių dainų skyriui.
Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. Мiнск: Беларуская саветская энцыклапедыя iмя Петруся Броукi, 1989, p. 348.


ukr. казацка пiсня
Atitikmuo dalinis, taip vadinama dainų grupė, priklausanti istorinių dainų grupei arba žanrui.
Историчнi пiснi. Упорядкували: I. П. Березовский, М. С. Родина, В. Г. Хоменко. Нотный матерiал упорядкував А. И. Гуменюк. Киiв: Видавництво академii наук Украiнськоi РСР, 1961.


ukr. солдацка пiсня
Atitikmuo dalinis, taip vadinama dainų grupė, priklausanti istorinių dainų grupei arba žanrui.
Историчнi пiснi. Упорядкували: I. П. Березовский, М. С. Родина, В. Г. Хоменко. Нотный матерiал упорядкував А. И. Гуменюк. Киiв: Видавництво академii наук Украiнськоi РСР, 1961.


ukr. рекрутска пiсня
Atitikmuo dalinis, taip vadinama dainų grupė, priklausanti istorinių dainų grupei arba žanrui.
Историчнi пiснi. Упорядкували: I. П. Березовский, М. С. Родина, В. Г. Хоменко. Нотный матерiал упорядкував А. И. Гуменюк. Киiв: Видавництво академii наук Украiнськоi РСР, 1961.

TERMINO ŠALTINIAI:
BIRŽIŠKA, M. Lietuvių dainų literatūros istorija. Kaunas, 1919.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 3: Karinės-istorinės dainos, kn. 1. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. Vilnius, 1985.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 9: Karinės-istorinės dainos, kn. 2. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 1995.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 17: Karinės-istorinės dainos, kn. 3. Parengė V. Ivanauskaitė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 2003.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 18: Karinės-istorinės dainos, kn. 4. Parengė V. Ivanauskaitė, ml. parengė A. Žičkienė. Vilnius, 2004.

Nepriklausomybės kovų dainos. Parengė V. Ivanauskaitė, J. Gudaitė. Vilnius, 1998.

KRIŠTOPAITĖ, D. Lietuvių liaudies karinės-istorinės dainos. Vilnius, 1965.

ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius, 1969, p. 152–192.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 74–92, 135–139.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas, 1998, p. 207-218.

ALEKSYNAS, K. Rezistencijos dainos. Tautosakos darbai, [t.] I(VIII), p. 33–97.

VAITKEVIČIENĖ, D. Mirties supratimas karinėse-istorinėse dainose. Tautosakos darbai, 1996, [t.] V(XII), p. 263–269.

PAVYZDYS:
1. Visi bajorai į vainą joja,
Mūsų brolelį drauge vilioja.

2. Ak dievulėliau, nėra kam joti,
Nėra kam joti, žirgą balnoti.

3. Tėvelis senas, brolelis mažas,
Ak dievulėliau, nėra kam joti.

4. Vyna seseli žirgą balnoja,
Antra seseli kilpas segioja,

5. O ši trečioji, ši mažiausioji,
Vartus atkėlė ir palydėja.

6. – Oi broli broli, broleli mūsų,
Ar besugysi raitų pulkelį?

7. – Gyte sugysiu, vyte pavysiu
O dievas žino, ar besugrįšiu.

8. – Oi broli broli, broleli mūsų,
O kan parsiųsi mums dovanėlių?

9. – Vienai seselei šilkų kuskelę,
Antrai seselei aukso žiedelį,

10. O šiai trečiajai, šiai mažiausiajai,
Aukso žiedelį ir vaonikėlį.

12. Mas prastovėjom aukštus kalnelius,
O nesulaukėm savo brolelio.

13. Parbėg žirgelis, parpūškuoja,
Auksa kilpelės šalia svyruoja.

14. – Eisma, sesutes, žirga sugauti,
Žirga sugauti, brolelia klausti.

15. – Oi tu žirgeli, tu jūdbėreli,
Kur tu palikai mūsų brolelį

16. – Mūsų brolelis Vilniaus miestelyj,
Vilniaus miestelyj pirmam pulkelyj.

17. Devynias mylias bėgte parbėgau,
O šią dešimtą ir pasilsėjau.

18. Devynias marias plaukte perplaukiau,
O šią dešimtą nerte pernėriau.

19. Devynias kulkas pro šalį lėki,
O ši dešimta brolelį kirta.

20. Galveli lėki kaip kopūstėlis,
O lymenelis kaip aužūlelis.

21. Kur kraujas bėga, rožes žydėja,
Kur kūns gulėja, meirūns kvepėja.

22. O kur nulinka gelsvi plaukeliai,
Čia ir išdyga žalias rūteles.

Padainavo Zosė Brazauskienė, 44 m., Taurų k., Tauragės raj. Užrašė t. J. Dovydaitis, ml. B. Uginčius 1954. Sg. t. LTR 3136(42), ml. 2926(23). Sp. Lietuvių liaudies dainynas, t. 3, nr. 434.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Daina K 450 [Mes trys bruoteliai]

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal