TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3955&back=home

TERMINAS: KRIKŠTYNŲ DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Krikštynų dainos – vokalinio folkloro kūriniai, atliekami krikštynų apeigų metu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Daugiausia žinoma per krikštynų vaišes dainuojamų dainų. Tai kūmų apdainavimai arba su kūdikio laukimu ir gimimu temiškai susiję kūriniai. Kitose krikštynų dainose vaizduojami ištekėjusios moters gyvenimo momentai, kaimynų santykiai, pasitaiko mitinių įvaizdžių, maginių elementų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
KRIKŠTYNOS

ATITIKMENYS:
brus. радзiнная
Беларуская народная творчасць: Радзiнная паэзия. Мiнск: Навука i тэхнiка. 1971, c. 6.brus. хрэсьбiнная песня
Беларуская народная творчасць: Радзiнная паэзия. Мiнск: Навука i тэхнiка. 1971, c. 6.


TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 160–162.

JONYNAS, Amb. Lietuvių liaudies dainos. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 1: Dainos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mosklinės literatūros leidykla, 1962, p. 23.

PAVYZDYS:
1. Jūs mano kūmužėliai,
Kūmučiai dobilėliai,
Važiavot vieškelėliu,
Aš jumi gėrėjausi. (2×2)

2. Žirgeliai risčia bėgo,
Kamanėlės skambėjo,
Iš plieno patkavėlių
Ugnelė kibirkštavo. (2×2)

3. Jūs mano kūmužėliai,
Kūmučiai dobilėliai,
Kai ėjot per dvarelį,
Aš jumi gėrėjausi. (2×2)

4. Kasnykai vėduliavo,
Vainikėliai žaliavo,
Iš aukselio žiedelių
Ugnelė kibirkštavo. (2×2)

5. Jūs mano kūmužėliai,
Kūmučiai dobilėliai,
Sėdėjot už stalelio,
Aš jumi gėrėjausi. (2×2)

6. O tai skaistūs veideliai,
Tvaska aukso žiedeliai,
Tai gardus žalias vynas
Stovėjo ant stalelio. (2×2)

Pat. Ona Tamošiūnienė, 78 m. Nibrių k., Jiezno raj. Užr. t. L. Grudzinskas, D. Krištopaitė, A. Vasiliauskaitė, ml. B. Uginčius 1958. Sg. LTR 3479(306).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal