TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3956&back=home

TERMINAS: LITERATŪRINĖS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Autoriniai poetiniai kūriniai, kurie ima gyvuoti kaip liaudies dainos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Literatūrinėmis dainomis virto originalioji XIX a.–XX a. lietuvių poezija bei kitų tautų poetų vertimai. Literatūriniai tekstai kūrybiškai perimami, gludinami pagal atlikėjų supratimą, skonį. Plisdamos literatūrinės kilmės dainos sutautosakėja. Poetinei eilėraščio formai įtakos daro ir melodija. Literatūrinės dainos lengvai atpažįstamos iš rimuotų tekstų, sentimentalaus arba didaktinio stiliaus.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
ROMANSAI
DAINOS APIE GAMTĄ

ATITIKMENYS:
rus. песня литературного происхождения
Русские народные песни. Москва: Государственное издательтво художественной литературы, 1957, c. 349.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962, p. 45–46.

PAVYZDYS:
1. Pasakykie, mergužėle,
Ar tu mane myli.
Kiek jau kartų tavęs klausiau,
O da tu vis tyli.

2. Pasakykie, nevargykie,
Regi – baigiu džiūtie.
Kurią dien‘ tavęs nematau,
Man reikia pražūtie.

3. Ak, laimingas, tai laimingas,
Kas gal apsakytie,
Kurią dieną savo mielą
Galiu pamatytie.

4. Nemainyčia tos valandos
Ant skarbo didžiausio,
Kada, imdams už rankelių,
Savo mielos klausiau:

5. – Ar tu sveika, ar tu linksma,
Mano aniuolėli,
Ar neilgu tau be manęs,
Smulkioji paukštele?

6. Kaip aš tavęs išsiilgau,
Baltoji gulbele,
Seniai seniai, kaip skambėjo
Terp mūsų dainelė.

7. Tegul skamba, garsiai skamba
Terp mūsų dainelės,
O kaip linksma yr dainuoti
Prie savo mergelės.

8. O tu meile širdies mano
Ir skarbe ant svieto,
Pasakyk, ar bus dėl manęs
Širdyj tavo vieta.

Pat. Elzė Vyšniauskaitė. Mozūriškių k., Garliavos prp. Užr. J. Basanavičius 1909. Pst.: Antano Vienažindžio daina.
Sp. Įvairi tautosaka iš rinkinių. Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 11. Vilnius, 2002, p. 85, nr. 42.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal