TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3957&back=home

TERMINAS: MEILĖS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Tai apibrėžtos funkcijos neturintis dainuojamosios tautosakos kūriniai, kuriuose apdainuojamas meilės ilgesys, susitikimai, vilionės, taip pat įsimylėjėlių apkalbos, priekaištai, išsiskyrimas, mirtis.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Meilės dainos apskritai yra naujas reiškinys, tarpinis tarp senosios liaudies lyrikos ir literatūrinės kūrybos. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poezija. Lietuvių liaudies meilės dainose nerasime atvirai reiškiamų jausmų, meilės scenų. Tuo jos skiriasi nuo naujoviškų XX a. pradžioje ėmusių iš miesto atkeliauti meilės dainų – romansų. Funkcinės priklausomybės meilės dainų grupė neturi, o šios grupės dainos nėra susijusios su apeigomis ar kokia nors apibrėžta situacija, atliekamos įvairiomis progomis. Šios grupės dainos nevienodo senumo. Pasitaiko gana archajiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų. Vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, neturi ryškių siužetų. Ištisi posmai ar motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Teminiu ir meniniu požiūriu labai artimos yra jaunimo ir meilės dainų grupės.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
ROMANSAI
JAUNIMO DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. love song
Tai dalinis atitikmuo, artimesnis lietuvių romanso terminui.
EMRICH, Duncan. Folklore on the American Land. Boston–Toronto, 1972, p. 518–578
Lietuvių liaudies dainynas. Jaunimo dainos. Meilės dainos. Parengė Nijolė Laurinkienė, ml. parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius, 1995, p. 536.

vok. Liebeslied
International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore. Ed. by Åke Hultkranz. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger, 1965, vol. 2, p. 179

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių liaudies dainų katalogas, t. 6: Jaunimo dainos. Meilės dainos. E. Mažulienė. Vilnius, 1986.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 10: Jaunimo dainos. Meilės dainos, 1 kn. Parengė N. Laurinkienė, ml. parengė Ž. Ramoškaitė. Vilnius, 1995.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 128–132.

PAVYZDYS:
1. Prašau pas Dievą
Per visą dieną,
Kad ūkana diena būtų. (2)

2. Kad nematytų
Tėvas motinėlė
Per dvarelį parjojančio. (2)

3. Matyt nematė
Anei negirdėjo,
An žirgužėlio pažino. (2)

4. Verkė tėvelis,
Verkė motinėlė
Ant sūnelio žiūrėdami. (2)

5. – Neverk, tėveli,
Neverk, motinėla,
Graži mano mergužėlė. (2)

6. Prašau pas Dievą
Per visą dieną,
Kad ūkana diena būtų. (2)

7. Kad nematytų
Tėvas motinėlė
Per dvarelį pareinančios. (2)

8. Matyt nematė
Anei negirdėjo,
An vainikėlio pažino. (2)

9. – Neverk, tėveli,
Neverk, motinėla,
Gražus mano bernužėlis. (2)

10. Gražus mano
Bernužėlis
Žada duoti dovanėlą, (2)

11. Žada duoti
Dovanėlą –
Žalių rūtų vainikėlį, (2)

12. Žalių rūtų
Vainikėlį,
Šilkų juostą, kaspinėlį. (2)

Pat. Marė Bortkevičienė, Nemaniūnų k., Alytaus aps. Užr. J. Bortkevičiūtė 1936, ml. šfr. J. Čiurlionytė 1939–1940. LTR 1715(41), ml. LTR 2953(342); LTRF pl. 996(4). Sp. Lietuvių lieudies dainynas, t. 10, p. 489.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Daina M 151 [Kur buvai, sūneli]

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal