TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3958&back=home

TERMINAS: MITOLOGINĖS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Mitologinio turinio vokalinio folkloro kūriniai.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Mitologinėse dainose gausu dangaus kūnų (mėnulio, saulės, aušrinės žvaigždės) įvaizdžių, pastebima žemės garbinimo atgarsių. Mitologinių dainų žanrinei grupei priskiriamos bemaž iš vieno šaltinio – L. Rėzos lietuvių liaudies dainų rinkinio „Dainos“ (1825) – žinomi kūriniai. Vėlesnė dainų rinkimo istorija nepatvirtina šio žanro dainų egzistavimo fakto. Mitinių įvaizdžių bei motyvų pasitaiko įvairių žanrų lietuvių liaudies dainose, tačiau jie nesudaro pagrindinio tų dainų turinio.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ATITIKMENYS:
angl. mythological song

TERMINO ŠALTINIAI:
NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 199, 297.

JONYNAS, AMB. Liudvikas Rėza tautosakininkas. Vilnius: Mokslas, 1989.

JONYNAS, AMB. Lietuvių liaudies dainos. Iš: Lietuvių tautosaka. Dainos. Tomo redaktorius Amb. Jonynas. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mosklinės literatūros leidykla, 1962, t. 1, p. 19–20.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mosklinės literatūros leidykla, 1963, p. 141–144.

PAVYZDYS:
1. Mėnuo saulužę vedė
Pirmą pavasarėlį.

2. Saulužė anksti kėlės,
Mėnužis atsiskyrė.

3. Mėnuo viens vaikštinėjo,
Aušrinę pamylėjo.

4. Perkūns didžiai supykęs,
Jį kardu perdalijo.

5. – Ko saulužės atsiskyrei?
Aušrinę pamylėjai?
Viens naktį vaikštinėjai?

Sp. RĖZA, L. Lietuvių liaudies dainos, t. 1, nr. 27.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal