TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3959&back=home

TERMINAS: ROMANSAI

APIBRĖŽIMAS: Romansai – vėlyvos kilmės liaudiškos ar individualios kūrybos lyrinės sentimentalios dainos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Romansų vaizdavimo objektas – individualus jausmas. Pagrindinė romansų tema – laiminga arba nelaiminga meilė. Pasitelkus melodramatiškus motyvus, perdėtą jausmingumą, romantizuotus aprašymus, šios temos konkretizuojamos, kai apdainuojamos įsimylėjėlių svajonės, susitikimai, ilgesys, išsiskyrimas, meilės kančios, išdavystė. Nemažą dalį sudaro vadinamieji žiaurieji romansai. Tai siužetinės dainos, turiniu artimos baladėms. Svarbiausios jų situacijos – nužudymas ar nusižudymas iš meilės. Kilmės požiūriu romansai nelygiaverčiai. Vieni yra artimesni tradicinėms liaudies dainoms ir savitai pratęsia meilės dainos raidą individualizmo, jausmingumo link. Vėlyvųjų romansų poetika daug labiau nutolusi nuo klasikinio stiliaus dainų ir sietina su literatūriniais tekstais.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
MEILĖS DAINOS
LITERATŪRINĖS DAINOS
BALADĖS

ATITIKMENYS:
angl. romance


angl. song

TERMINO ŠALTINIAI:
KARAŠKA, A. Romansas. Iš: Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, t. 3, p. 267.

SADAUSKIENĖ, J. Lietuviškasis romansas ir jo vieta žanrų sistemoje. Tautosakos darbai, 1998, [t.] VIII(XV), p. 42–48.

PAVYZDYS:
1. Kaip vieną vasaros naktį
Kalėjime prie lango
Stovėjo jaunas kalinys
Ir rankom grotas spaudė. (2x2)

2. Jis matė pievas ir laukus,
Kuriuos gerai pažįsta,
Prisimena ir tuos laikus,
Praėjusią jaunystę. (2x2)

3. Kaip vieną vasaros naktį
Vienoj gražioj vietelėj,
Kurią mėnulis apšvietė,
Jis ėjo su mergele. (2x2)

4. Ją meiliai spaudė prie širdies
Ir glaudė sau prie veido,
O kai norėjo pabučiuot,
Tai ji jam nesileido. (2x2)

5. Ir jis pradėjo abejot,
Ir širdį jam suspaudė,
Žadėjo jai nedovanot
Ir rankon peilį spaudė. (2x2)

6. Vėjelis pūtė iš toli,
Toli toli rytuose.
Taip švelniai draikė plaukus jos,
O ji guli kraujuose. (2x2)

Pat. Jadzė Parimskienė, 24 m. Nevardėnų k., Gardiškės apyl., Varnių raj. Užr. t. N. Vėlius, ml. B. Uginčius 1962. Sg. LTR 3564(65). Pst.: Žiaurusis romansas.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal