TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3960&back=home

TERMINAS: ŠEIMOS DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Tai apibrėžtos funkcijos neturintys dainuojamosios tautosakos kūriniai, kuriuose dainuojama apie šeimos narių ir artimųjų santykius.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šeimos dainomis pavadintos dainos, neįėjusios į vestuvių ir krikštynų dainų grupes. Šios dainos, kaip ir jaunimo, meilės, karinės-istorinės ir dar kai kurios kitos, išskirtos pagal tematiką. Jose kalbama apie gyvenimą tėvų namuose tarp brolių ir seserų, rengimąsi vesti, nuotakos rinkimąsi, vyro ir žmonos santykius bei sunkią marčios dalią. Šeimos dainų grupei taip pat priklauso mirties, našlystės ir našlaičių tematikos dainos. Tokia tematika šeimos dainas susieja su vestuvių, darbo, meilės, moralistinėmis dainomis, daugelis našlaičių dainų motyvų artimai siejasi su laidotuvių raudomis. Tik visos šios grupės kartu atspindi bendrą šeimos gyvenimo tematiką liaudies dainose. Kaip gan vientisa šeimos dainų grupelė išsiskiria dainos apie ištekėjusios sesers ir jos brolių santykius (ši tematika populiari tik rytų Lietuvoje). Šeimos dainos nevienodo senumo. Greta tradicinių, klasikinių čia galime aptikti ir naujesnių, imituojančių individualią poeziją. Tuo pačiu pastebimas ir formų, poetinės kalbos margumas.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
LAIDOTUVIŲ RAUDOS

ATITIKMENYS:
lat. gimenes dziesmas
Latviškas terminas yra platesnis negu lietuviškas, šeimos tematikos dainų žanrui priskiriamos ir, mūsų supratimu, jaunimo, vaikų, krikštynų dainų grupės.
Latviešu tautasdziesmas: 6 sejums. Sadzives in gimenes ieražu dziesmas. Bernu dziesmas. Krustibas. Vaditajs K. Arajs, makslinieks D. Rožkalnis. Riga: Zinatne, 1993.
Latviešu tautasdziesmas: 7 sejums. Sadzives in gimenes ieražu dziesmas. Gimenes un radu sadzive. Bareni. Vaditajs K. Arajs, makslinieks D. Rožkalnis. Riga: Zinatne, 2000.

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių liaudies dainų katalogas t. 5: Šeimos dainos. V. Misevičienė. Vilnius, 1982.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 7: Šeimos dainos, kn. 1. Parengė L. Sauka, ml. parengė V. Juodpusis. Vilnius, 1994.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 13: Šeimos dainos, kn. 2. Parengė L. Sauka, ml. parengė V. Juodpusis. V., 1998.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 14: Šeimos dainos, kn. 3. Parengė J. Ūsaitytė, D. Vaitkevičienė, ml. parengė Ž. Ramoškaitė. Vilnius, 1998.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius, 1982, p. 129.

PAVYZDYS:
1. – Oi beržel beržel,
Berželi mana,
Ar gerai ca tau augcie? (3x2)

2. – Vis gerai būtų,
Vis gerai būtų,
Kad taliau no kelalio. (2x2)

3. Piemenai gana,
Šakelas lauža, –
Mani žalių vytena. (2x2)

4. – O sasiul sasiul,
Sasiula mana,
Ar gerai ca tau būcie? (2x2)

5. – Vis gerai būtų,
Vis gerai būtų,
Kad taliau nuo kačemelių. (2x2)

6. Susiedai eina –
Mieliulį veda,
Mani jaunų dziovena. (2x2)

Pat. Marijona Kazlauskienė-Skirailiūtė, 50 m., Adutiškis, Švenčionių aps. Užr. Z.Slaviūnas 1940, ml. šfr. J. Jurga 1950. LTR t. 2238(30), ml. 2799(5); LTRF pl. 1243(8). Sp. Lietuvių liaudies dainynas, t. 7, nr. 3.

PAVYZDYS ARUODUOSE: Daina [Šviesi aušrelė už kalno biega]

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Aušra Žičkienė 2004-12-14

©: Sukūrimas, Aušra Žičkienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal