TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3961&back=home

TERMINAS: ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Vokalinio folkloro kūriniai, kurių atlikimas glaudžiai susijęs su choreografija, žaidybinių judesių ritmu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šokių dainos, kaip ir patys liaudies šokiai, nevienodos kilmės. Dainos lydėjo apeiginius bei neapeiginius vestuvių, sutartinių šokius. Joms būdingi vestuvinių, darbo, kalendorinių apeigų dainų motyvai. XIX a. paplinta naujoviški, visoje Europoje populiarūs šokiai, kuriuos lydėjo jų ritmui artimos, įvairios tematikos liaudies dainos. Žaidimų dainoms būdingas stipresnis polinkis į vaidybą ir dramiškumą. Dalis žaidimų dainų savo turiniu ir stilistika artimos kitų žanrų dainoms – darbo, kalendorinių apeigų, vestuvinėms, karinėms-istorinėms, vaikų, talalinėms, kitos išlaikė šio žanro savitumus. Kalendorinių apeigų žaidimų dainos priskiriamos kalendorinių apeigų dainoms Ratelių dainose vyrauja meilės, jaunystės motyvai, mėgstamos patriotinės, satyrinės, humoristinės temos. Savo kilme dalis ratelių dainų artimos klasikinės liaudies lyrikos žanrams, kitos savo tematika, motyvais bei melodika susijusios su XX a. pradžios kūryba. Ratelių dainų melodijoms dažniausiai yra daugiabalsės, joms būdinga dviejų dalių struktūra: pirma dalis būna lėtesnė, antra – greitesnė.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI
KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS
TALALINĖS

ATITIKMENYS:
angl. play-party song
Ozark Folksongs: Humorous and Play-Party Songs. Collected and Edited by V.Randolph. Columbia, London: University of Missouri Press, 1980, vol. III.


rus. плясовая песня
Русские народные песни. Москва: Государственное издательтво художественной литературы, 1957, c. 19, 308.
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, c. 133.


angl. game song
OPIE, I.; OPIE, P. The Singing Game. Oxford, New York: Oxford University Press, 1988, p. v.
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W.W.Norton & Company, Inc., 1998, p. 281.

rus. игровая песня
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, c. 54.
Русские народные песни. Москва: Государственное издательтво художественной литературы, 1957, c. 18, 220.rus. хороводная песня
Русские народные песни. Москва: Государственное издательтво художественной литературы, 1957, c. 18, 262.

TERMINO ŠALTINIAI:
NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 198.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mosklinės literatūros leidykla, 1963, p. 242-244.

SAUKA, L. Lietuvių tautosaka: vadovėlis aukštesniųjų klasių mokiniams. Kaunas: Šviesa, 1998, p. 254–265.

PAVYZDYS:
1. Mikičiukas grikius sėjo,
Mikitienė apakėjo,
Mikita, Mikita,
Mikičiukas, Mikita.

2. Mikičiukas blynus kepė,
Mikitienė sviestu tepė,
Mikita, Mikita,
Mikičiukas, Mikita.

3. Mikičiukas ūsus kraipė,
Mikitienė duoną raikė,
Mikita, Mikita,
Mikičiukas, Mikita.

Pat. E. Kundrotienė, 35 m. Pustakiemio k., Žaslių vls., Trak aps. Užr. K. Kundrotas 1940. Sg. LTR 2352(39). Pst.: Šokio daina.

PAVYZDYS:
1. Grįskime, mergos,
Ievaro ciltų,
Aleliumai rūtela,
Ievaro ciltų.

2. O iš ko grįsim
Ievaro ciltų,
Aleliumai rūtela,
Ievaro ciltų.

3. Beržų šakų,
Amalėlių lapų,
Aleliumai rūtela,
Amalėlių lapų.

4. O ar perlaisit
Ievaro žmones,
Aleliumai rūtela,
Ievaro žmones.

5. Nor ir perlaisim,
Sau vienų paliksim,
Aleliumai rūtela,
Sau vienų paliksim.

6. O jūs paslikot
Pacių aršiausių,
Aleliumai rūtela,
Pacių aršiausių.

7. Pacių aršiausių –
Kiaulių piemenį,
Aleliumai rūtela,
Kiaulių piemenį.

8. Oi, mes paslikom
Pacių geriausių,
Aleliumai rūtela,
Pacių geriausių.

9. Pacių geriausių –
Rugių pjovėjėlį,
Aleliumai rūtela,
Rugių pjovėjėlį.

10. Rugių pjovėjėlį,
Drobių audėjėlį,
Aleliumai rūtela,
Drobių audėjėlį.

Pat. Cecilė Danilevičiūtė, ~ 50 m. Barčių k., Varėnos vls., Vilniaus-Trakų aps. Užr. t. K. Mackevičius, ml. P. Bieliauskas 1934. Sg. LTR 2400(61). Pst.: Advento-Kalėdų žaidimo daina.

PAVYZDYS:
1. Aš užėjau ant kalno,
Pasižiūrau ant marių: (2)

2. Ko tos marės siūbavo,
Marių vanduo liūliavo? (2)

3. Ten skendėjo brolelis
Ir jo bėras žirgelis. (2)

4. Dieve, skandyk žirgelį,
Gelbėk jauną brolelį. (2)

5. Bus žirgelis ir kitas,
Juodbėrėlis ir kitas. (2)

6. O brolelis tas vienas,
Sakalėlis tas vienas. (2)

Pat. Magdė Bespariūtė. Ožkabalių k. (?), Bartininkų vls., Vilkaviškio pavietas. Užr. t. J. Basanavičius 1871, ml. J. Narjauskas 1904. Pst.: Ratelio daina. Sp. BsOD 1 69.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal