TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3962&back=home

TERMINAS: TALALINĖS

APIBRĖŽIMAS: Trumpos (dažniausiai 1–3 posmų po 4 eilutes), kupleto formos, lengvo ritmo, nesudėtingos melodijos vėlesnės kilmės dainos.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Talalinėms itin būdinga improvizacija. Jomis su lengva pajuoka ar ironija vertinami aplinkos reiškiniai ir žmonės. Talalinės neturi kiek ryškesnio siužeto, jų tematika gana įvairi, aprėpianti buities detales, dorovės reiškinius, visuomeninius ir intymius dalykus. Šiomis dainomis pajuokiami įvairių amatų, amžiaus, kaimų, miestelių, tautybių, žmonės, humoristiškai apdainuojamas gyvulių, paukščių, vabzdžių pasaulis. Viena mėgstamiausių talalinių temų – vaikinų ir merginų pajuokimai, jaunimo ir senių meilės išgyvenimai, sutuoktinių santykiai. Talalinėms būdingas intymaus gyvenimo detalių vaizdavimas, suvulgarinta kalba, obsceniškumas, jose gausu erotinių, simboliais nepridengtų elementų. Talalines daugiausia kūrė ir dainavo vaikinai pasilinksminimų metu, šokdami, pritardami muzikantams.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠOKIŲ, RATELIŲ, ŽAIDIMŲ DAINOS

SINONIMIJA:
talaluška

dainuška

tauškalai

lojimai

pliauškinė

makalinė

tabalaika

tabalainė

blevyzga

apdainaviams

balabaika

tauškalas

TERMINO ŠALTINIAI:
Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos. Raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 21–24.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 199–200.

VENGRYTĖ, E. Lietuvių talalinės. Tautosakos darbai, 1998, [t.] VIII(XV), p. 54–60.

PAVYZDYS:
1. Šoko gaidys ir giedojo,
Diedas bobą spaviedojo.
– Už pakutą šok kazoką!
Verkia boba, kad nemoka.

2. Jis paėmė storą kančių,
Liepė kalbėti rožančių.
– Be rožančiau nebus nieko, –
Neatleisiu jokio grieko.

Pat. Valančiūnų k., Leipalingio vls., Seinų aps. Užr. A. Mikelionis 1937. Sg. LTR 1076(665).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal