TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3963&back=home

TERMINAS: VAIKŲ DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Suaugusiųjų sukurti vokalinio folkloro kūriniai vaikams arba pačių vaikų kūryba.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Vaikų dainas, skirtingas savo kilme, atlikimo pobūdžiu ir apimtimi, vienija jų dinamiškumas, pasaulio matymas vaiko akimis.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ŽEMESNI LYGMENYS:
FORMULINĖS DAINOS
GYVŪNIJOS APDAINAVIMO DAINOS
LOPŠINĖS
ŽAIDINIMŲ DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI

ATITIKMENYS:
angl. children's song
SULLIWAN, C. W., III. Songs, Poems, and Rhymes. Iš: Children's Folklore. A Source Book. Edited by B.Sutton-Smith, etc. New York, London: Garland Publishing, Inc, 1995, p. 145-160.
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 289.


lat. bērnu dziesma
Latviešu tautasdziesmas, 1.sējums: Darba dziesmas. Rīga: Zinātne, 1979, p. xvi.

brus. дзiцячая песня
Беларуская народная творчасць: Дзiцячы фальклор. Мiнск: Навука i тэхнiка. 1972, р. 34

TERMINO ŠALTINIAI:
NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 198, 569–584.

JOKIMAITIENĖ, J. Lietuvių liaudies vaikų dainos. Vilnius: Vaga, 1970.

JOKIMAITIENĖ, J. Vaikų dainos. Iš: Lietuvių liaudies dainynas, t. 1: Vaikų dainos. Parengė P. Jokimaitienė, ml. parengė Z. Puteikienė. Vilnius: Vaga, 1980, p. 15–41.

PAVYZDYS:
Aš pamačiau kukutį
Par du lauku lekuntį,
Auksa lėzdą sukuntį,
Auksa kiaušius deduntį.
Aš kukočiou: „Diev, padiek“,
Mon kukot‘s – kiaušelį,
Aš kiaušelį – mačiute,
Ma mačiuti – sūrelį,
Aš sūrelį – šeinpjuoviou,
Mon šeinpjuovis – šeinelį,
Aš šeinelį – karvele,
Mon karveli – veršelį,
Aš veršelį – žydeliou,
Mon žydelis – triūbelį,
Aš su trūbu trūbijau,
Mergis vaikus šonkinau,
Aš su trūbu trūbijau,
Mergis vaikus šonkinau.

Pat. Karolina Rašinskienė, 59 m. Kretinga. Užr. S. Skrodenis, B. Uginčius 1961. Sg. LTR 3471(39); LTRF mg. 206(4).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal