TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3964&back=home

TERMINAS: VAIŠIŲ DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Vokalinio folkloro kūriniai, atliekami vaišių, įvairių pobūvių, sueigų metu.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Vaišių dainos lydėjo darbų pabaigtuves, buvo dainuojamos per kalendorines bei šeimos šventes (vestuves, krikštynas) ar kaimynų suėjimuose. Jose apdainuojamos pačios vaišės, jose dalyvaujančiųjų elgesys, galvosena, nuotaikingi vaišinimo ir vaišinimosi momentai.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
VAIŠIŲ STALAS, SERVIRAVIMAS, SUSĖDIMAS

SINONIMIJA:
gėrimų dainos NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 199.
Dainos. Jurgio Dovydaičio surinktos ir skiriamos mokykloms. Kaunas, 1931, p. 179.

sueigų dainos Lietuvių liaudies dainos. Rinktinė. Paruošė J. Čiurlionytė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955, p. 376.


uliaunos dainos Nevartotinas sinonimas.

TERMINO ŠALTINIAI:
JONYNAS, AMB. Lietuvių liaudies dainos ir raudos. Iš: Lietuvių tautosaka, t. 2: Dainos, raudos. Medžiagą paruošė V. Barauskienė, B. Kazlauskienė, B. Uginčius. Vilnius: Valstybinė politinės ir mosklinės literatūros leidykla, 1964, p. 16–20.

Lietuvių tautosakos apybraiža. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963, p. 196–197.

PAVYZDYS:
1. Nelygus stalelis,
Neateina stiklalis. (2×2)
Lygysim stalelį,
Paleisim stiklalį. (2×2)

2. Išgėriau septynias,
Da gersiu devynias. (2×2)
Dar mano galvelėj
Da nieko nėra. (2×2)

Pat. Domicelė Mikailienė, 68 m. Pikelionių k., Stakliškių apyl., Prienų raj. Užr. B. Kazlauskienė, P. Jokimaitienė, B. Uginčius 1958. Sg. LTR 3117(49); LTRF mg. 35(3).

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-20

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal