TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=3965&back=home

TERMINAS: VESTUVIŲ DAINOS

APIBRĖŽIMAS: Vokalinio folkloro kūriniai, savo kilme ir paskirtimi glaudžiai susiję su vestuvių apeigomis bei papročiais.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Vestuvių dainos lydėjo pagrindinius vestuvių apeigų momentus. Vestuvių apeigos ir papročiai veikė šio žanro dainų tematiką, vaizdus, sudarė sąlygas susiformuoti specifiniams simboliams bei motyvams. Lietuvių vestuvinės dainos paplitusios visoje Lietuvoje, tačiau skirtinguose etnografiniuose regionuose dainuojamos vestuvių dainos turi ir skirtingų bruožų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: FOLKLORISTIKA | TAUTOSAKA | DAINUOJAMOJI TAUTOSAKA | LIAUDIES DAINOS

ŽEMESNI LYGMENYS:
SUOLO VADAVIMO DAINOS
SUTARTUVIŲ DAINOS
SVOČIOS SUTIKTUVIŲ DAINOS
ATSISVEIKINIMO DAINOS
VESTUVIŲ DAINOS ŠOKANT
DIDVAKARIO DAINOS
DOVANŲ DALIJIMO DAINOS
GAUBTUVIŲ DAINOS
GRĮŽTUVIŲ DAINOS
IŠVAŽIAVIMO Į JUNGTUVES DAINOS
IŠVAŽIAVIMO NAMO DAINOS
IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOS
JAUNOJO IŠLEISTUVIŲ DAINOS
JAUNOJO SUTIKTUVIŲ DAINOS
JAUNOSIOS APDOVANOJIMO DAINOS
JAUNOSIOS GRAUDINIMO DAINOS
JAUNOSIOS IEŠKOJIMO DAINOS
KARVOJAUS DALINIMO DAINOS
KRAIČIO IŠVEŽIMO DAINOS
MARČIOS SUTIKTUVIŲ DAINOS
MARČPIEČIO DAINOS
MERGVAKARIO DAINOS
PASĖDO DAINOS
PAŽINTUVIŲ DAINOS
VESTUVIŲ PERSIRENGĖLIŲ DAINOS
PIRŠLYBŲ DAINOS
PRIKELTUVIŲ DAINOS
STALO VADAVIMO DAINOS
SUGRĮŽIMO IŠ JUNGTUVIŲ DAINOS
SUGULTUVIŲ DAINOS
VAINIKO ĮTEIKIMO DAINOS
VESTUVININKŲ APDAINAVIMAI
VESTUVIŲ APDAINAVIMO DAINOS
ŽIEDYNŲ DAINOS
ŽVALGYTUVIŲ DAINOS

SUSIJĘ TERMINAI:
VEDYBOS IR VESTUVIŲ JUBILIEJAI

SINONIMIJA:
svotbinės dainos

ATITIKMENYS:
angl. wedding songs


angl. wedding poetry
ILOMÄKI, H. The Image of Women in Ingrian Wedding Poetry. Iš: Gender and Folklore: Perspectives on Finnish and Karelian Culture. Edited by A. Apo etc. Helsinki: Finnish Literature Society, 1998, p. 143.

angl. songs of courtship and marriage
BRUNVAND, J. H. The Study of American Folklore: An Introduction. Fourth edition. New York, London: W. W. Norton & Company, Inc., 1998, p. 289.


lat. kāzu dziesma
Latviešu tautasdziesmas, 1. sējums: Darba dziesmas. – Rīga: Zinātne, 1979, p. xvii.

rus. свадебная песня
КОЛПАКОВА, Н. П. Русская народная бытовая песня. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1962, c. 27.


ukr. весiльна пiсня
ДМИТРЕНКО, М. Украiнська фольклористска: iсторiя, теория, практика. Киiв: Редакцiя часопису "Народознавство", 2001, c. 158.

brus. вясельчая песня
Беларуская народная творчасць. Вяселле. Песни. Книга 1. Мiнск: Навука i тэхнiка. 1980, c. 5.

TERMINO ŠALTINIAI:
NIEMI, A. R. Lituanistiniai raštai. Lyginamieji dainų tyrinėjimai. Vilnius: Džiugas, 1996, p. 199, 584–595.

KAZLAUSKIENĖ, B. Vestuvinių lietuvių liaudies dainų klasifikacija. Literatūra ir kalba. Vilnius: Vaga, 1971, t. XI, p. 301–415.

KAZLAUSKIENĖ, B. Vestuvinės dainos: jaunosios pusėje. Vilnius: Vaga, 1976.

KAZLAUSKIENĖ, B. Vestuvinės dainos: jaunojo pusėje. Vilnius: Vaga, 1977.

SAUKA, L. Lietuvių vestuvinės dainos (XIX a.–XX a. pradžia). Literatūra ir kalba. Vilnius: Vaga, 1968, t. 9, p. 17–296.

ČIURLIONYTĖ, J. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius: Vaga, 1969, p. 138–152.

SAUKA, D. Lietuvių tautosaka. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 43–73.

PAVYZDYS:
1. Ei, didi, didi
Girios medeliai,
Maži mūsų broleliai. (2x2)

2. Ei, užaugs, užaugs
Mūsų broleliai,
Iškirs girios medelius.

3. Giružėj kirto,
Pagiry tašė,
Ant vieškelėlio statė.

4. O ir pastatė
Margą dvarelį
Su keturiais kampeliais.

5. O kas kampelis
Raiba gegelė
Ryts vakaras kukavo,

6. Lig iškukavo,
Lig išalsavo
Nuo močiutės dukrelę,

7. Nuo motinėlės
Jauną dukrelę,
Nuo brolelių seselę.

8. Kai iškukavo,
Kai išalsavo,
Pati pirma išlėkė.

9. Tu sakalėli,
Gražus paukšteli,
Neskraidyk po dvarelį:

10. Turiu plintelę
Užplintavotą,
Sidabružiu vadžiotą.

11. Kai sykį šoviau –
Giria skambėjo,
Žemužė sudrebėjo!

12. Nusiklausyki
Girios skambančios,
Žemužės sudrebančios;

13. Nusižiūrėki
Bėros mergužės,
Jaunimužy šokančios.

14. Pasiklausyki,
Mano mergele,
Kaip čia žemužė dreba, –

15. Taip tu drebėsi,
Mano mergele,
Kai mano valioj būsi!

Sp. Lietuviškos dainos, užrašytos par Antaną Juškevičę ir išspausdintos par Joną Juškevičę. Petropilė, 1880, t. 2, nr. 603.
Lietuviškos dainos. Užrašė Antanas Juška. Naujas leidimas. Vilnius, t. 2, 1954.

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Jurgita Ūsaitytė 2004-11-26

©: Sukūrimas, Jurgita Ūsaitytė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Atgal