TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=397&back=home

TERMINAS: ŠVENTAS MEDIS

APIBRĖŽIMAS: Daugiametis augalas, turintis kamieną ir šakų vainiką, susijęs su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Šventi lapuočiai ir spygliuočiai medžiai (Lietuvoje visų pirma ąžuolai ir pušys) dažniausiai auga pavieniui (laukuose, pakelėse, sodybose, kapinėse, miškuose). Didelė šventų medžių dalis yra sunykusių šventų girių ir miškelių reliktai. Savo sakralinę reikšmę jie neretai išlaikė iki šių dienų, dažnai ant tokių medžių kamienų yra tvirtinamos koplytėlės, šalia statomi kryžiai. Paplitę visoje Lietuvoje, ypatingai Žemaitijoje.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ

SUSIJĘ TERMINAI:
MEDŽIŲ KULTAS
ŠVENTAS MIŠKAS
ŠVENTAS MIŠKELIS

ATITIKMENYS:
angl. Sacred tree
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London: Routledge, 1999, p. 66–77; SIMPSON, J.; ir ROUD, S. A Dictionary of English Folklore. Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 366–367; Ceremonial object. Iš Britannica CD 2000 Delux Edition (10th Edition); BORD, J.; ir BORD, C. Earth Rites. Fertility Practices in Pre-Industrial Britain. London: Granada, 1982, p. 93; VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 18–21.

angl. Single-standing holy tree
VALK, H. Christianisation in Estonia: A Process of Dual-Faith and Syncretism. Iš: The Cross Goes North. Processes of Conversion in Northern Europe, AD 300–1300. Woodbridge: York Medieval Press, 2003, p. 573.

angl. Holy tree
BORD, J.; ir BORD, C. Earth Rites. Fertility Practices in Pre-Industrial Britain. London: Granada, 1982, p. 111.

vok. Baum

Leidinio aprašas, P. 198

rus. Свещенное дерево
ПАНЧЕНКО, А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. Санкт-Петербург, 1998, c. 12; РУСАНОВА, И. П.; ir ТИМОЩУК, Б. А. Языческие святилища древних славян. Москва, 1993, с. 63.

rus. Почитаемое дерево
ПАНЧЕНКО, А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. Санкт-Петербург, 1998, с. 14, 84.

rus. Чтимое дерево
ПАНЧЕНКО, А. А. Исследования в области народного православия. Деревенские святыни Северо-Запада России. Санкт-Петербург, 1998, с. 14, 84.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 62–68

PAVYZDYS:
Vieštovėnų Mingėlos ąžuolas (Plungės r.).

ILIUSTRACIJA: Ardiškio šventas ąžuolas (Širvintų r.)

PASTABOS:

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal