TERMINAI

ADRESAS: http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=398&back=home

TERMINAS: ŠVENTAS MIŠKAS

APIBRĖŽIMAS: Medžiais apaugusi vieta, susijusi su ikikrikščioniškąja (paprastai – baltų) religija ir mitologija.

PLAČIAU APIE TERMINĄ:
Daugiau išlikusių ir šaltiniuose užfiksuotų vietų yra Vakarų Lietuvoje. Dažniausiai – ąžuolynai. Neretai šventų miškų teritorijoje žinomi šventi medžiai, yra išsidėsčiusių kitų rūšių šventviečių: kalnų, vandenų, akmenų.

AUKŠTESNI LYGMENYS: ARCHEOLOGIJA | ARCHEOLOGINĖS VIETOS | SAKRALINĖS VIETOS | ŠVENTVIETĖ

ŽEMESNI LYGMENYS:
ŠVENTAS MIŠKELIS

SUSIJĘ TERMINAI:
ŠVENTAS MEDIS
MEDŽIŲ KULTAS

SINONIMIJA:
ŠVENTA GIRIA VAITKEVIČIUS, V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius, 1998, p. 14

ŠVENTMIŠKIS Lietuvių kalbos žodynas. Vyr. red. K. Ulvydas. Vilnius, 1991, t. 15, p. 510.

ATITIKMENYS:
angl. Sacred forest
VAITKEVIČIUS, V. Studies into the Balts' Sacred Places. Oxford: J. & E. Hedges Ltd., 2004, p. 16–17;

angl. Sacred grove
DOWEN, K. European Paganism. The realities of cult from antiquity to the Middle Ages. London-New York: Routledge, 1999, p. 91–115; SŁUPECKI, L. P. Slavonic Pagan Sanctuaries. Warszaw: IAE, 1994, p. 159–162.

vok. Wald
MÜLLER-WILLE, M. Opferkulte der Germanen und Slawen. Stuttgart: Theiss, 1999, p. 81.

rus. Святая роща
РЫБАКОВ, Б. А. Язычество древней Руси. Москва, 1987, c. 136.

TERMINO ŠALTINIAI:
Leidinio aprašas, P. 54–57

PAVYZDYS:
Istorinė Venčio, dabar – Drausgirio giria Veliuonos apylinkėse (Jurbarko r.).

ILIUSTRACIJA: VAITKEVIČIUS, V. Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: 1998, p. 59, 13 pav.

ILIUSTRACIJA: Paalkiai ir Alkų miškas (Elektrėnų sav.) [VIDEO]

PASTABOS: Paprastai užima didelį (10 ir daugiau hektarų plotą) ir tuo skiriasi nuo šventų miškelių.

STRAIPSNIO AUTORIUS: Vykintas Vaitkevičius 2004-11-26

©: Sukūrimas, Vykintas Vaitkevičius Lietuvos istorijos institutas

Atgal